Techniczny Dzień Kukurydzy DEKALB 2017
2017-09-27 - 2017-09-28
Niepruszewo k/Poznania

 

Jak co roku marka DEKALB zorganizowała Techniczny Dzień Kukurydzy. Jest to cykliczna polowa impreza, podczas której prezentowana jest oferta firmy  i odmiany, które po raz pierwszy pojawią się w katalogu.  Spotkanie odbyło się 27 września i tradycyjnie już dedykowane było partnerom handlowym firmy. Uczestniczyli w nim przede wszystkim dystrybutorzy.

Tym razem impreza zorganizowana była w Niepruszewie pod Poznaniem. Głównym jej punktem była demonstracja najnowszej technologii DEKALB Smart Planting opartej na zmiennej ilości wysiewu nasion kukurydzy, która wykorzystuje nowoczesne siewniki umożliwiające płynne różnicowanie ilości wysiewanych nasion. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest opracowanie precyzyjnych rekomendacji agrotechnicznych dla każdej z odmian kukurydzy marki DEKALB. Na podstawie tych informacji rolnicy mogą obniżyć obniżyć koszty i zwiększyć plony. 

 

DEKALB Smart Planting

Podczas spotkania została omówiona koncepcja DEKALB Smart Planting. Jest to innowacyjna technologia oparta na zmiennej ilości wysiewu nasion kukurydzy, która wykorzystuje nowoczesne siewniki umożliwiające płynne różnicowanie ilości wysiewanych nasion. Jej użycie umożliwia opracowanie precyzyjnych rekomendacji agrotechnicznych dla każdej z odmian kukurydzy marki DEKALB.

Wybór odpowiedniej odmiany mieszańcowej kukurydzy oraz zastosowana norma wysiewu to dwa najważniejsze czynniki decydujące o wysokości plonu, które możemy kontrolować. Każda odmiana posiada optymalną obsadę, przy której osiąga najwyższy plon. Zalecana norma wysiewu uzależniona jest od rodzaju gleby – wybór powinien uwzględnić warunki siedliskowe pola. Wybór odmiany i norma wysiewu w 30% determinują wysokość plonu.

 

DEKALB Smart Planting – inteligentny start

Każdy z producentów kukurydzy osiąga sukces w trochę inny sposób. W celu zwiększenia wydajności produkcji rolnicy powinni mieć odpowiedni plan dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki analizie aktualnych warunków uprawy, rozwiązanie DEKALB SMART pomaga rolnikom wybrać odmiany kukurydzy, które najlepiej sprawdzą się na danym polu oraz dobrać do nich optymalną normę wysiewu. Wybór determinowany jest typem gleby, średnią wydajnością pola, warunkami termicznymi i grupą wczesności. Dzięki tym precyzyjnym rekomendacjom uprawowym  opracowanym na podstawie tak szczegółowych danych można zmniejszyć znacząco koszty uprawy i zwiększyć plonowanie. Są one opracowywane na dwóch poziomach dokładności – dla różnych typów gleb i dla każdego metra kwadratowego. Odpowiednio dobrana norma wysiewu oznaczać może inną obsadę roślin na każdym metrze kwadratowym pola. Dzięki takiej precyzji możliwe jest znaczne podniesienie wydajności uprawy, a co za tym idzie i rentowności produkcji. 

 

Więcej o koncepcja DEKALB Smart Planting >>

 

DEKALB Technology Center

Podczas spotkania w Niepruszewie omówione zostały zasady funkcjonowania DEKALB Technology Center. Jest to nowoczesna platforma do testowania nowatorskich rozwiązań technologicznych w uprawach rolniczych. Jest to całkowicie nowe podejście do doświadczalnictwa rolniczego, stanowiące daleko idące rozwinięcie i usprawnienie standardowych doświadczeń agronomicznych. Zastosowanie geo-przestrzennego modelu testowania nowych odmian kukurydzy w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami precyzyjnego siewu i mapowania gleby, pozwala pozyskać bardzo duże ilości informacji. Analiza zebranych danych umożliwia  lepsze niż kiedykolwiek poznanie odmian, określenie interakcji pomiędzy nimi i poszczególnymi czynnikami technologii produkcji oraz opracowanie precyzyjnych i skutecznych rekomendacji agrotechnicznych dla każdej odmiany kukurydzy marki DEKALB.

 

Więcej o DEKALB Technology Center >>

 

Podczas Technicznego Dnia Kukurydzy DEKALB zostały zaprezentowane również nowe odmiany, które od tego roku dostępne są w katalogu marki DEKALB. 

 

Nowe odmiany kukurydzy w sezonie 2018 >>

 

Podczas części polowej, goście spotkania udali się na pola Centrum Technologii DEKALB w Niepruszewie, gdzie mogli zobaczyć efekty stosowanych technologii konfrontując to z informacjami uzyskanymi podczas konferencji. Konfrontacja ta potwierdziła skuteczność rozwiązań proponowanych przez markę DEKALB.

 

Fotorelacja ze spotkania:

Prezentacja nowych rozwiązań i odmian kukurydzy DEKALB

Na części konferencyjnej przedstawiona została m.in. oferta kukurydzy marki DEKALB na sezon 2018, a także zaprezentowana koncepcja DEKALB Smart Planting. Prezenterzy (na zdjęciach od lewej): Paweł Szóstak (Dyrektor handlowy Monsanto Polska) oraz Katarzyna Gallewicz (Marketing Manager Monsanto Polska)

 

Dzien Techniczny Kukurydzy_spotkanie na polu w Niepruszewie

Po części teoretycznej, goście wzięli udział w pokazie na polach Centrum Technologii DEKALB w Niepruszewie, gdzie mogli zobaczyć efekty stosowanych technologii konfrontując to z informacjami uzyskanymi podczas konferencji.