Bayer Podczas Technicznego Dnia Kukurydzy Monsanto 2018
Łazany/Wieliczka

Spotkanie odbyło się 25 września w jednym z Centrów Technologicznych wiodącej marki nasion kukurydzy DEKALB pod Wieliczką, a udział wzięli strategiczni klienci marki. W programie znalazło się wystąpienie Joerga Rehbeina, który zapewnił partnerów marki o kontynuowaniu współpracy na podobnych, jak dotychczasowe, zasadach.

 

 

Spotkanie odbyło się 25 września w jednym z Centrów Technologicznych wiodącej marki nasion kukurydzy DEKALB pod Wieliczką, a udział wzięli strategiczni klienci marki. W programie znalazło się wystąpienie Joerga Rehbeina, który zapewnił partnerów marki o kontynuowaniu współpracy na podobnych, jak dotychczasowe, zasadach.

 

Techniczny Dzień Kukurydzy to doroczne spotkanie dla kluczowych partnerów handlowych. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę marki DEKALB i zasady współpracy z dystrybutorami w 2019 roku. Właśnie jesienią 30% producentów kukurydzy wybiera odmiany na następny sezon. Takie spotkania stanowią podstawę podejmowania przez dystrybutorów decyzji dotyczących wyboru materiału siewnego do sprzedaży w kolejnym sezonie – mogą oni porównać potencjał plonotwórczy i inne walory poszczególnych odmian z katalogu marki, uprawianych w podobnych warunkach i przy zastosowaniu takich samych metod agrotechnicznych. Spotkania te są również podstawą negocjacji dotyczących sprzedaży na wyłączność.  

 

Centra Technologiczne to ośrodki badawczo-doświadczalne, w których hodowcy testują nowe odmiany i ustalają dla każdej z nich indywidualne rekomendacje. W Europie jest kilkadziesiąt tego typu jednostek – na powierzchni ponad 1.000 hektarów prowadzone są doświadczenia nad mieszańcami: w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, z zastosowaniem różnorodnych norm wysiewu oraz poziomów nawożenia.