Kukurydza - Aktualności 2016-09-01

 

Aktualności z dn. 10.01.2018

DEKALB Smart Planting - Kukurydza DEKALB  

Każde pole jest inne i charakteryzuje się odmiennymi warunkami glebowymi. Te zróżnicowane warunki uprawowe mogą mieć istotny wpływ na wzrost i rozwój wybranych odmian mieszańcowych.
DEKALB SMART PLANTING dostarcza precyzyjnych rekomendacji uprawowych w zakresie doboru najlepszych odmian mieszańcowych i norm wysiewu, co pozwala zwiększyć zyski osiągane z każdego metra kwadratowego pola, niezależnie od rodzaju gleby i panujących warunków.

 

 

 

Aktualności z dn. 14.12.2017

Podsumowanie zbiorów  kukurydzy 2017 

Ze względu na przebieg warunków pogodowych, tegoroczny sezon dla rolników uprawiających kukurydzę był jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach. Był on całkowitym przeciwieństwem roku 2015, który charakteryzował się niską sumą opadów i wysokimi temperaturami powietrza. Obecnie w zdecydowanej większości regionów w kraju zbiory kukurydzy na ziarno są już zakończone. Nieskoszone pozostały jedynie pola, na które z powodu nadmiernego uwilgotnienia nie dało się wjechać. Rolnicy mieli duże trudności ze zbiorem kukurydzy nawet na glebach lekkich i przepuszczalnych, na których wcześniej nie było takich problemów.

Rok 2017 był niewątpliwie trudny dla rolników uprawiających kukurydzę, szczególnie na końcu sezonu. W latach o niesprzyjającym przebiegu warunków pogodowych możemy jednak lepiej ocenić odmiany niż w latach korzystnych i dlatego należy dobrze przeanalizować kończący się sezon, aby wybrać do uprawy tylko najlepsze odmiany.

 

Podsumowanie sezonu 2017 >>

 

Aktualności z dn. 22.11.2017

Kondycja upraw w Polsce (20 - 27 LISTOPADA 2017) 

Notowana w minionym tygodniu bardziej sprzyjająca pogoda wpłynęła na przyspieszenie zbiorów kukurydzy. Na dzień 16/11, w woj. opolskim zebrano z ponad 90% areału, a w woj. pomorskim z ponad 80% powierzchni. Sporo kukurydzy ciągle pozostało do zbioru na północy Mazowsza, w Warmii i na Kujawach. Jakość dotychczas zebranej kukurydzy jest generalnie dobra, aczkolwiek trafiają się partie z podwyższonym DONem, szczególnie na północy i północnym-zachodzie kraju. Prognozowane na kolejne dni listopada ocieplenie powinno wpłynąć na zakończenie zbiorów kukurydzy na południu kraju i ich spore przyspieszenie na północy.

 

Szacujemy, iż powierzchnia zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2018 roku jest wyraźnie mniejsza od areału obsianego nimi pod tegoroczne zbiory i nie przekracza 4 mln ha wobec 4,3 mln ha obsianych pod zbory w 2017 roku. Po zbiorze buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno jest już bardzo mało czasu na przygotowanie gleby do siewu pszenicy ozimej czy pszenżyta ozimego. Kilkutygodniowe opóźnienie siewu w stosunku do optymalnego terminu jest ryzykowne, ale nie niemożliwe. Alternatywnym rozwiązaniem może być w takiej sytuacji siew przewódkowych odmian pszenicy jarej czy pszenżyta jarego. Bywały sezony, kiedy odmiany jare siane jako przewódki plonowały o 30% lepiej niż te same odmiany jare siane wiosną.

 Źródło: Raport pogodowy Sparks Polska, 47/2017

 

Aktualności z dn. 31.10.2017

Kondycja upraw w Polsce (30 października - 5 listopada 2017) 

Przez długotrwałe deszcze, rolnicy mają poważne problemy ze zbiorem kukurydzy na ziarno, czy okopowych. Wielu rolników będzie zmuszonych czekać na przymrozki w celu wjechania w pola i zebrania kukurdzy. Z każdym dniem rośnie obawa rolników czy uda im się w ogóle dokonać zbiorów.

 

Cyklon Grzegorz, który przyniósł do Polski bardzo niebezpieczną pogodę w postaci silnych wiatrów i intensywnych deszczów pogorszył znacznie często już trudną sytuację na polach. Pojawiły się ogromne zastoiska wody. Profil glebowy jest przesiąknięty wodą, zastoiska tworzą głównie w zagłębieniach terenu czy w koleinach. W wielu przypadkach woda wylała z rowów melioracyjnych czy oczek wodnych. Powstały jeziora, często na obsianych już polach rolników. Najtrudniejsza sytuacja w tym zakres występuje przede wszystkim na północy kraju. Prace polowe wstrzymane będą na wiele dni (wariant optymistyczny – jeśli pogoda się poprawi). Jeśli nie – może okazać się, że do nastania zimy, w wielu miejscach nie uda się już wjechać na pola, aż do wiosny.

 

 Źródło: Raport pogodowy Sparks Polska, 44/2017

 

Aktualności z dn. 23.10.2017

Kukurydza - przebieg sezonu wegetacyjnego 2017

Sezon wegetacyjny roku 2017 powoli zbliża się ku końcowi. Od samego początku charakteryzował się niestandardowym przebiegiem warunków pogodowych. Miały one zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na wzrost i rozwój kukurydzy, a w konsekwencji na wykorzystanie potencjału plonotwórczego mieszańców.

 

Wczesna wiosna – siew kukurydzy >>

Późna wiosna - wschody i dalszy rozwój kukurydzy >>

Lato 2017 - kwitnienie i zawiązywanie kolb >>

 

Zbiór kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno

 

Zbiór kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno na dobre jeszcze się nie rozpoczął. Podobnie, jak w przypadku kukurydzy uprawianej na kiszonkę, opóźnione siewy i ciągłe opady deszczu skutecznie opóźniły dojrzewanie roślin. Do połowy października udało się skosić tylko nieliczne plantacje z przeznaczeniem na ziarno. Zgodnie z przewidywaniami uzyskiwane plony były wyższe niż w roku ubiegłym, ale ziarno było bardziej wilgotne. Rolnicy mają obecnie świadomość, że plony będą wysokie, nie wiadomo tylko kiedy warunki pogodowe umożliwią przeprowadzenie zbioru.

 

Aktualności z dn. 10.10.2017

Kondycja upraw w Polsce (9-15 PAŹDZIERNIKA 2017)

Pierwsza połowa października br. zapisuje się mokro, w wielu miejscach spadła już przynajmniej połowa normy opadów, a miejscami norma została przekroczona.  Zdognie z prognozami druga połowa października br. powinna przynieść więcej słonecznych i ciepłych dni.

 

Notowane w I dekadzie października obfite opady deszczu cały czas opóźniają zbiory kukurydzy na ziarno w kraju.  Wiele wskazuje na to, iż zbiory kukurydzy mogą na dobre ruszyć dopiero po 15 października.

 

Na polach widać spore opóźnienia w rozwoju rzepaku ozimego spowodowane niskimi średnimi temperaturami dobowymi,  w połączeniu z nadmiernymi opadami w stosunku do potrzeb roślin. Zasiewy rzepaku ozimego w tym roku przebiegały ze znacznym opóźnieniem w wielu regionach kraju. Działo się tak m.in. z powodu opóźnionych żniw. Problem ten dotyczył szczególnie północnych regionów kraju. Na znacznym areale zasiewy rzepaku były opóźnione również przez długotrwałe opady deszczu, co uniemożliwiło wjazd w pole. W regionach na północy kraju, niektórzy plantatorzy decydują się na likwidację plantacji sianych po terminach agrotechnicznych.

 

Źródło: Raport pogodowy Sparks Polska, 41/2017

 

Aktualności z dn. 02.10.2017

Techniczny Dzień Kukurydzy DEKALB 2017

Jak co roku marka DEKALB zorganizowała Techniczny Dzień Kukurydzy. Jest to cykliczna polowa impreza, podczas której prezentowana jest oferta firmy  i odmiany, które po raz pierwszy pojawią się w katalogu.  Spotkanie odbyło się 27 września i tradycyjnie już dedykowane było partnerom handlowym firmy. Uczestniczyli w nim przede wszystkim dystrybutorzy.

Tym razem impreza zorganizowana była w Niepruszewie pod Poznaniem. Głównym jej punktem była demonstracja najnowszej technologii DEKALB Smart Planting opartej na zmiennej ilości wysiewu nasion kukurydzy, która wykorzystuje nowoczesne siewniki umożliwiające płynne różnicowanie ilości wysiewanych nasion. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest opracowanie precyzyjnych rekomendacji agrotechnicznych dla każdej z odmian kukurydzy marki DEKALB. Na podstawie tych informacji rolnicy mogą obniżyć obniżyć koszty i zwiększyć plony.

 

Więcej o koncepcja DEKALB Smart Planting >>

 

Podczas spotkania w Niepruszewie omówione zostały zasady funkcjonowania DEKALB Technology Center. Jest to nowoczesna platforma do testowania nowatorskich rozwiązań technologicznych w uprawach rolniczych. Jest to całkowicie nowe podejście do doświadczalnictwa rolniczego, stanowiące daleko idące rozwinięcie i usprawnienie standardowych doświadczeń agronomicznych. Zastosowanie geo-przestrzennego modelu testowania nowych odmian kukurydzy w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami precyzyjnego siewu i mapowania gleby, pozwala pozyskać bardzo duże ilości informacji. Analiza zebranych danych umożliwia  lepsze niż kiedykolwiek poznanie odmian, określenie interakcji pomiędzy nimi i poszczególnymi czynnikami technologii produkcji oraz opracowanie precyzyjnych i skutecznych rekomendacji agrotechnicznych dla każdej odmiany kukurydzy marki DEKALB.

 

Więcej o DEKALB Technology Center >>

 

Podczas Technicznego Dnia Kukurydzy DEKALB zostały zaprezentowane również nowe odmiany, które od tego roku dostępne są w katalogu marki DEKALB. 

 

Nowe odmiany kukurydzy w sezonie 2018 >>

 

Aktualności z dn. 04.04.2017

Uprawa kukurydzy - optymalny start.

W przypadku uprawy kukurydzy uzyskanie dobrego jakościowo i wysokiego plonu determinowane jest właściwym  odżywieniem i zaopatrzeniem roślin w wodę, szczególnie w fazie 4-10 liści. Jest to okres najintensywniejszego rozwoju. Później rośliny słabiej rosną, gdyż nie do końca rozwinięty system korzeniowy pobiera niedostateczne ilości wody i składników pokarmowych. Słaby wigor może także opóźnić kwitnienie i niekorzystnie oddziaływać na późniejszy plon.

 

Kukurydzy na początku wegetacji zagraża wiele czynników stresowych, które oddziałują  negatywnie na zachodzące w roślinie procesy fizjologiczne. Są to: niskie temperatury, okresowe susze występujące ze zmiennym nasileniem oraz mniejsza odporność na choroby i szkodniki spowodowana niezbilansowanym odżywieniem. Aby zapobiegać tym ujemnym wpływom czynników zewnętrznych i w ten sposób zabezpieczyć rośliny przed stresem, niezbędne jest zastosowanie zbilansowanego nawożenia doglebowego, które zapewni plantacji kukurydzy optymalny start.

 

NAWOŻENIE KUKURYDZY: NPK

DOKARMIANIE DOLISTNE: MIEDŹ, CYNK, MANGAN

ZWALCZANIE CHWASTÓW

 
Aktualności z dn. 24.03.2017

Uprawa kukurydzy - zwalczanie chwastów.

Rolnicy dokonują wyboru właściwej strategii zwalczania chwastów. Nie chodzi tu o wybór zestawu konkretnych substancji aktywnych, tylko o kluczowe pytanie dotyczące wariantu ochrony herbicydowej. W uprawie kukurydzy rekomendowane są dwa zabiegi – po siewie, ale przed wchodami – zabieg doglebowy i po wschodach chwastów – zabieg nalistyny. Pojedynczy zabieg kombinacji herbicydu doglebowego i nalistnego pozostaje podstawą większości zaleceń. Zabieg przedwschodowy jest teraz często zastępowany zabiegiem w okresie wczesno-powschodowym, ponieważ tylko ten ostatni spełnia ogólny cel zintegrowanej ochrony roślin, który pozwala uniknąć zapobiegawczego stosowania środków chemicznych. Często zdarza się jednak, że podejście z dwoma aplikacjami byłoby lepsze pod względem skuteczności, a nawet bardziej opłacalne. Szczególnie, jeśli chwasty są w stadium zaawansowanego wzrostu (z powodu późniejszego siewu) lub też są trudne do kontrolowania w ogóle, zaleca się stosowanie preparatu Roundup w okresie przedsiewnym lub przedwschodowym. W rzeczywistości umożliwia to również optymalizację dawek preparatów selektywnych stosowanych powschodowo. Zalety wyboru takiej technologii to: niezawodna kontrola trudnych do zwalczania chwastów i chwastów w zaawansowanym stadium wzrostu, elastyczny czas wykonania zabiegu: przedsiewnie lub przedwschodowo. Ponadto przedwschodowe zastosowanie jest korzystniejsze w przypadku, gdy przygotowanie i siew powoduje znaczne przemieszczenie gleby. Zastosowanie przedwschodowo może być także efektywniejsze w warunkach uproszczonej technologii uprawy. Krótkie odstępy między aplikacją a uprawą mechaniczną pozwalają na bezproblemową integrację herbicydu w wielu systemach uprawy. Zastosowanie tej technologii odchwaszczania zapewnia kompatybilność z herbicydami selektywnymi (s-metolachlor, pendimetalina, dimetenamid-p i petoksamid). Zalecane dawki: przedsiewnie Roundup Flex 2,25 l/ha i przedwschodowo ten sam preparat w dawce 1,5-2,25 l/ha.

 

Aktualności z dn. 22.03.2017

Uprawa kukurydzy. Walka o przestrzeń, światło, wodę i składniki odżywcze.

Wielkość plonu kukurydzy jest determinowana we wczesnych jej fazach rozwojowych :

  • 1 liść – 7-12 dzień po siewie – pojawienie się wtórnego systemy korzeniowego;
  • 3 liść – 16-22 dni po siewie – w pełni rusza proces fotosyntezy;
  • 6 liść – 33-38 dni po siewie – początek tworzenia się wszystkich liści właściwych.

Czysty start kukurydzy i rozwój bez konkurencji chwastów zapewnia maksymalny plon. Chwasty od wschodów kukurydzy stanowią dla niej silną konkurencję. Na skutek presji chwastów kukurydza wydłuża się nadmiernie i nie wytwarza prawidłowego systemu korzeniowego. Rezultatem jest o 10-15% mniejszy system korzeniowy kukurydzy. W fazie 5-6 liści nie jest już możliwe skompensowanie utraty potencjalnego plonu. W efekcie kukurydza wytwarza mniejsze kolby i jest bardziej podatna na wyleganie korzeniowe. Zatem ochrona przed chwastami w pierwszych 40 dniach po siewie decyduje o wielkości plonu.

Na rozwój zachwaszczenia plantacji kukurydzy dość duży wpływ ma przebieg warunków atmosferycznych, przede wszystkim zaś długotrwałe ochłodzenie i przymrozki – opóźnia to wschody kukurydzy, ze względu na jej duże potrzeby termiczne, a chwasty osiągają wysokie stadia rozwojowe (rosną i kiełkują w znacznie niższych temperaturach). Priorytetem każdego producenta przy uprawie kukurydzy powinno być skuteczne wyeliminowanie roślin chwastów z plantacji, na samym początku wegetacji tej rośliny, gdyż później walka z nimi będzie zdecydowanie trudniejsza.

 

Aktualności z dn. 18.01.2017

Uprawa kukurydzy - flint czy dent?

Różnice pomiędzy odmianami mogą być już widoczne wiosną tuż po siewie. Odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint odznaczają się lepszym wigorem wiosennym i wyższą tolerancją na niskie temperatury niż odmiany o ziarnie typu dent.

W okresie letnim w czasie zapylania kolb kukurydzy często mamy do czynienia z wysokimi temperaturami i stresem suszy (rok 2015). Jak wiadomo jest to krytyczny moment dla roślin kukurydzy, ponieważ wszelkie zakłócenia tego wrażliwego procesu wpływają na stopień zapylenia kolb, co bezpośrednio determinuje wysokość osiąganych plonów. W związku z tym uprawa odmian o zróżnicowanym czasie kwitnienia i wypełniania kolb nabiera dużego znaczenia: odmiany o ziarnie typu flint z reguły wcześniej kwitną niż odmiany o tej samej wczesności i ziarnie typu dent. Bardzo duże znaczenie ma również uprawa odmian charakteryzujących się wysoką tolerancją na stresowe warunki uprawy latem. [...]

 

Flint czy dent? >>

 

Aktualności z dn. 17.01.2017

Uprawa kukurydzy - dywersyfikacja uprawianych odmian

W kwestii wyboru odmiany kukurydzy do uprawy najrozsądniej i najbezpieczniej wydaje się kierować zasadą ograniczenia ryzyka poprzez dywersyfikację uprawianych odmian, czyli najlepiej wybrać do uprawy kilka odmian kukurydzy różniących się między sobą cechami fizjologicznymi, wymaganiami agrotechnicznymi i tolerancją na stresowe warunki uprawy.

 

Dywersyfikacja uprawianych odmian >>

 

Aktualności z dn. 12.01.2017

Uprawa kukurydzy - jak wybrać odpowiednią odmianę?

Zima dla producentów kukurydzy jest momentem spokoju, w którym analizują oni wyniki produkcyjne odmian uprawianych w minionym roku i podejmują decyzje odnośnie zakupu materiału siewnego na nadchodzący sezon. Czym powinni kierować się rolnicy wybierając odmianę do uprawy? Przede wszystkim wysokością i stabilnością plonowania w każdych warunkach uprawowych.

 

Jak wybrać odpowiednią odmianę? >>

 

Aktualności z dn. 11.01.2017

Rekordowe zbiory kukurydzy w sezonie 2016/17

IGC – Międzynarodowa Rada Zbożowa podniosła prognozy światowej produkcji kukurydzy. Według szacunków organizacji produkcja kukurydzy w trwającym już sezonie ma wynieść 1 017 mln ton. Będzie to druga, największa w historii wielkość produkcji.

Eksperci Banku BGŻ BNP Paribas wskazują, także na wzrost zużycia kukurydzy w sezonie 2016/17, zarówno na cele konsumpcyjne, paszowe, jak i przemysłowe. Łączny wolumen zużycia ma wynieść 1 010 mln ton, czyli więcej o 8 mln ton, niż prognozowano jeszcze na początku lipca br. i o ponad 42 mln ton w odniesieniu do szacunków za poprzedni sezon.

 

Źródło: BGŻ BNP Paribas

 

Aktualności z dn. 30.12.2016

Rok 2016: Podsumowanie upraw kukurydzy

Rok 2016 można zaliczyć do sprzyjających dla rolników uprawiających kukurydzę w Polsce, ponieważ w każdej grupie wczesności osiągali oni zdecydowanie wyższe plony niż w roku ubiegłym, zarówno w uprawie kukurydzy na ziarno, jak i na kiszonkę. Decydujący wpływ miały na to przede wszystkim korzystniejsze niż przed rokiem warunki pogodowe.

 

Bardzo dobre wyniki odnotowały odmiany o ziarnie typu flint należące do grup wczesnej i średniowczesnej. Z jednej strony sprzyjały im, lub nie zaszkodziły im w takim stopniu jak odmianom o ziarnie typu dent, warunki termiczne panujące w okresie siewów, z drugiej natomiast pomogły przebieg pogody latem oraz obfite opady deszczu na jesieni.

 

Podsumowanie upraw kukurydzy 2016 >>

 

Aktualności z dn. 28.12.2016

Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto - KUKURYDZA 2016

Przedstawiamy Państwu nasze najnowsze wyniki plonowania  kukurydzy marki DEKALB® zebrane z wewnętrznych doświadczeń polowych z całej Polski dla następujących odmian: DKC2931 (odmiana Premium), DKC3142, DKC3050 (odmiana Premium, NOWOŚĆ), DKC3441 (odmiana Premium), DKC3350, DKC3568 (NOWOŚĆ), DKC3711, DKC3730, DKC3623 (odmiana Premium), DKC3642, DKC3795, DKC4014, DKC3939 (odmiana Premium), DKC3969 (Nowość), DKC4025.

 

Wyniki zbiorów doświadczeń wewnętrznych 2016 >>

 

Aktualności z dn. 28.11.2016

Oficjalne wyniki COBORU - KUKURYDZA 2016

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki  Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (PDO) oraz wyniki Doświadczeń Rozpoznawczych (CCA) za 2016 rok.

 

W wynikach doświadczeń porejestrowych 2016 (PDO) dwie odmiany kukurydzy marki DEKALB® znalazły się w TOP 5 najlepiej plonujących odmian kukurydzy na ziarno.

Natomiast w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU (CCA 2016) nasze odmiany osiągnęły bardzo dobre rezultaty w każdej z badanych grup oraz  znalazły się na czołowych miejscach z bardzo dobrymi wynikami plonowania. Wśród najlepiej plonujących odmian znalazły się 2 nasze nowości: DKC 3050 oraz DKC 3969. Obie zajęły miejsca w TOP 3 najlepiej plonujących odmian w swojej grupie wczesności.

 

Więcej na temat wyników COBORU 2016 >>