Zbigniew Pers - WYWIAD

2017-08-20

 

Wypowiedź Pana Zbigniewa Persa na temat odmian rzepaku marki DEKALB

 

Jestem właścicielem średniej wielkości gospodarstwa zlokalizowanego w Tarnowie Podgórnym. Uprawiam rzepak, pszenicę i kukurydzę. Wcześniej zajmowałem się uprawą cebuli, którą eksportowałem na południe i rynki wschodnie. Aktualnie rzepak jest główną uprawą, ponad 40% areału powierzchni przeznaczam pod jego zasiewy. Wybór padł na rzepak ozimy, gdyż jego produkcja jest opłacalna, przynajmniej była przez ostatnie 3-4 lata. Ten rok pokazał, jak wielki wpływ na plonowanie ma przebieg pogody. W trakcie kwitnienia było zimno. Rośliny nie zostały dostatecznie zapylone. Sukcesem w tej produkcji jest dbałość o uprawę. Cały czas monitoruję plantację, by wyłapywać ewentualne zagrożenia i bezzwłocznie interweniować – reagować z opryskami fungicydami lub insektycydami.

 

Osiągane plony uzależnione są od przebiegu pogody oraz klasy gleb, które przeznaczam pod zasiewy. Na ogół są to ziemie klasy 3 i 4-tej. Wybór odmian uzależniam od ich potencjału plonotwórczego. Wybieram te o najwyższym. Kolejnym kryterium jest ich charakterystyka oraz klasyfikacja gruntu przeznaczonego pod uprawę. Od pięciu lat zajmuję się produkcją rzepaku i przez cały ten czas uprawiam odmiany marki DEKALB. Aktualnie wybór padł na DK Exprit, DK Extract, DK Exception.

 

W ubiegłym roku prowadziłem doświadczenia poletkowe z odmianami marki DEKALB i z odmianami konkurencyjnych firm nasiennych. Wybrałem do przetestowania 15 odmian. Odmiany marki DEKALB wypadły najlepiej, najwyżej plonowały. Poza wysokim plonem charakteryzowały się dobrą zdrowotnością, mniejszym osypywaniem się nasion podczas zbioru. Na szczególną uwagę zasługuje odmiana DK Exprit z uwagi na tolerancje na ziemie mozaikowate.

 

Współpraca z marką DEKALB, jak również z jej dystrybutorem – firmą Fargo przebiega bardzo dobrze i sprawnie. Przede wszystkim cenię sobie możliwość przetestowania odmian na poletkach doświadczalnych, zanim trafią na pola produkcyjne, możliwość uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwo oferowane przez przedstawicieli tych firm. To główne źródło informacji na temat uprawy. Ponad to wiedzę czerpię z czasopism i publikacji, które zamawiam. 

 

 

Wszystkie informacje dotyczące produktów/odmian przedstawione ustnie lub w formie pisemnej przez firmę Monsanto, jej pracowników lub agentów, w tym informacje przedstawione w powyższym tekście, są podawane przez nas w dobrej wierze, ale nie stanowią one oświadczenia ani gwarancji Monsanto co do wydajności lub przydatności tych produktów/odmian. Opisane cechy odmian zależeć mogą bowiem od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz innych czynników. Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.