Bartosz Papis - WYWIAD

2017-08-20

 

Rozmowa z Panem Bartoszem Papisem, prezesem Grupy Producentów Rolnych Agro Konin 

 

Anna Rogowska: Jest Pan właścicielem dużego gospodarstwa rolnego. Jaki jest jego areał oraz profil produkcyjny? 

 

Bartosz Papis: Jestem prezesem Grupy Producentów Rolnych Agro Konin. Zajmujemy się produkcją roślinną. Gospodarujemy na 600 ha. Głównym profilem naszej działalności jest uprawa rzepaku. Połowę powierzchni przeznaczamy pod  jego zasiewy. Uprawiamy także pszenicę, buraki cukrowe i kukurydzę. 

 

A. R.: Uprawa rzepaku jest więc jednym z ważniejszych kierunków Pana działalności?.Dlaczego wybór padł na tę uprawę? Jak ocenia Pan rentowność produkcji rzepaku?

 

B.P.: Tak, rzepak jest głównym kierunkiem naszej działalności. W ostatnich dwóch latach rentowność jego produkcji spadła z uwagi na niższe niż zazwyczaj plony, jednak mimo obniżenia poziomu zbiorów dochodowość tej uprawy jest i tak wyższa niż opłacalność produkcji zbóż – plasuje się w tej chwili pomiędzy dochodowością uprawy zbóż, a buraków. Kilka lat temu rentowność produkcji rzepaku ozimego można było porównać z opłacalnością uprawy buraków. 

 

A.R.: Jakie odmiany rzepaku Pan uprawia? W jaki sposób je Pan wybiera? Czym kieruje się podczas podejmowania decyzji o ich zakupie?

 

B.P.: Od dziesięciu lat prowadzimy „poletka odmianowe”, między innymi dla marki DEKALB. Decydując się na wybór jakiejkolwiek odmiany, testujemy ją przez kilka lat na poletkach doświadczalnych. Analizujemy potencjał plonotwórczy poszczególnych odmian, ich zdrowotność, a także przydatność do naszych, lokalnych warunków. Jeśli odmiana nas zainteresuje, wysiewamy ją na małym areale. Jeżeli sprawdzi się w warunkach produkcyjnych, w następnym roku część areału przeznaczamy pod jej zasiewy. Dobór odmian u nas w gospodarstwie jest złożonym i długoletnim procesem. Po takiej skomplikowanej weryfikacji zdecydowaliśmy się na wybór: DK Exquisite, DK Exception, DK Extract i DK Extime

Wszystkie te odmiany zasługują na rekomendacje. Jednak w naszym gospodarstwie największą stabilnością plonowania cechuje się DK Exquisite. Od kilku lat ją testujemy i co roku potwierdza ona swój ogromny potencjał plonotwórczy – wyższość nad innymi odmianami. Ponadto cechuje się wysokim poziomem zaolejenia i bardzo wysoką zdrowotnością. Jednak nowe odmiany marki DEKALB, które w tym roku trafiły na rynek, charakteryzują się jeszcze wyższym plonem, także powoli będziemy rezygnować z uprawy DK Exquisite na korzyść nowych odmian.

 

A.R.: Jakie plony udaje się osiągać u Pana w gospodarstwie?

 

B.P.: W tym sezonie średnie, uzyskane plony w naszym gospodarstwie wynosiły 3,4 t/ha. Najlepsze odmiany plonowały na poziomie 4,3 t/ha. Najwyższe plony w tym roku uzyskaliśmy na plantacjach obsianych odmianą DK Exception. 

 

A.R.: Jak ocenia Pan współpracę z przedstawicielami marki DEKALB?

 

B.P.: Bardzo pozytywnie. Obydwie strony zyskują na naszej współpracy. Otrzymuję do testowania materiał siewny. Dzięki temu mam możliwość zanalizowania potencjału plonowania poszczególnych odmian i wybrania tych, które u nas w gospodarstwie sprawdzają się najlepiej, najwyżej plonują. Taka kooperacja to także szansa na wspólną wymianę doświadczeń zarówno z hodowcami, jak i osobami prowadzącymi na o wiele większą skalę tego typu doświadczenia. To źródło cennych informacji o nowych odmianach, jakie będą wprowadzane na rynek. Opieka przedstawiciela marki DEKALB, doradztwo – jest wartością dodaną do tej współpracy. Otrzymuję od niego wszelkie niezbędne informacje, włącznie z wynikami badań prowadzonymi przez COBORU.

 

A.R.: Co jest głównym źródłem informacji dla Pana,w jaki sposób zdobywa Pan wiedzę na temat upraw i nowinek w rolnictwie? (internet, czasopisma, opinie innych rolników, spotkania z przedstawicielami)

 

B.P.: Jeśli chodzi o wybór materiału siewnego, to przede wszystkim wyniki własnych doświadczeń, rozmowy z przedstawicielami firm hodowlanych. Nie korzystam z innych źródeł informacji pod kątem doboru odmian.

 

A.R.: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.

 

B.P.: Dziękuje.

 

Wszystkie informacje dotyczące produktów/odmian przedstawione ustnie lub w formie pisemnej przez firmę Monsanto, jej pracowników lub agentów, w tym informacje przedstawione w powyższym tekście, są podawane przez nas w dobrej wierze, ale nie stanowią one oświadczenia ani gwarancji Monsanto co do wydajności lub przydatności tych produktów/odmian. Opisane cechy odmian zależeć mogą bowiem od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz innych czynników. Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.