ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE ŁUSZCZYN I OSYPYWANIE

2018-10-15

Badania odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion wykonujemy od 2010 roku zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i na poletkach doświadczalnych za pomocą:

 

  • Oddziaływania na łuszczyny turbiną wiatrową powodującą efekt sztucznego „gradu”
  • Testów laboratoryjnych mierzących potrzebną siłę (w N) do otwarcia łuszczyny
  • Obserwacji na poletkach doświadczalnych – porównanie odmian posiadających cechę  odporności z odmianami konkurencyjnymi, nie posiadającymi tej cechy.
  • Opóźniony zbiór – połowa doświadczeń zbierana jest w optymalnym terminie zbioru, a druga połowa doświadczeń z kilkudniowym opóźnieniem zbioru.

Odmiany mieszańcowe DEKALB® posiadają cechę odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Jest to cecha występująca tylko w systemie mieszańcowym Ogura, spowodowana domieszką genów rzodkwi, przez co łuszczyny są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion zwiększa się bezpieczeństwo i stabilność plonów. Cecha ta daje większą elastyczność w zakresie terminu zbioru i minimalizuje straty plonów na skutek działania wiatru, deszczu, a nawet lekkiego lub średniego gradu.

 

 

Żniwa rzepaku ozimego DEKALB. Odmiany odporne na osypywanie się nasion.

 

 

W ramach badań dotyczących opóźnionych zbiorów, przeprowadzonych przez NIAB TAG (Krajowy Instytut Botaniki Rolnej w Cambridge w Wielkiej Brytanii) w odmiesieniu do zbiorów z 2014 r., porównano 4 odmiany mieszańcowe z cechą o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn z 4 odmianami mieszańcowymi bez tej cechy.

 

 

Wyniki badań pokazały, że dobór odmian mieszańcowych, które posiadają cechę podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion zmniejsza straty w plonach o około 10% (różnica między 4,9% a -4,9% tanbela powyżej) nawet przy zbiorze opóźnionym o 2 tygodnie.

Presja samosiewów, które powstają w wyniku pękania łuszczyn i osypywania się nasion może być w wielu przypadkach równie istotnaco straty przy zbiorze. Dla przykładu. przy średniej masie tysiąca nasion wynoszącej 5 g, każde 100 kg/ha straty w nasionach oznacza rozproszenie 2000 nasion/m2 na podłożu.

 

 

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazują, że podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w odmianach mieszańcowych DEKALB® zwykle daje 10-krotne zmniejszenie problemów związanych z samosiewami. Oprócz zmniejszenia występowania samosiewów w uprawach następczych odmiany z podwyższoną odpornością ma pękanie łuszczyn i sypywanie się nasion ograniczają rozprzestrzenianie się chorów grzybowych.

Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion stanowi efektywną ochronę plonów przed stratami spowodowanymi przez czynniki pogodowe przed zbiorem oraz przez maszyny w trakcie zbioru.