DK EXTRACT ESENCJA WYSOKOŚCI I STABILNOŚCI PLONOWANIA NR 2 W DOŚWIADCZENIACH PDO COBORU 2017 - 114% WZORCA (5,01 t/ha)

Bardzo wysoki plon
Wysoka tolerancja na choroby
Charakterystyka:
DK EXTRACT jest odmianą mieszańcową o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania w różnych warunkach uprawowych. Charakteryzuje się optymalnym tempem wzrostu roślin przed zimą oraz bardzo dobrą zimotrwałością. Posiada wysoką tolerancję na wyleganie, podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz bardzo dobrą tolerancję na choroby (suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM-7 oraz choroby podstawy łodygi). Cechy te czynią z niej czołowy produkt wśród dostępnych na rynku odmian rzepaku ozimego.
Typ mieszanca:
Klasyczny
Termin siewu:
Optymalny lub opóźniony
Termin kwitnienia:
Średniowczesny
Termin dojrzewania:
Średniowczesny
Rejestracja:
Polska 2016
Rekomendacje Agrotechniczne:
Stanowisko glebowe: wszystkie.
Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45 nasion/m², by uzyskać obsadę docelową 40 roślin/m².
Tendencja do wydłużania łodygi przed zimą: mała
Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej: średniowczesna.
Wysokość roślin: średniowysokie.
Odporność na wyleganie: wysoka.
Odporność na osypywanie: doskonała.
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
Nawożenie wiosenne azotem:
od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia