DK EXIMA REKORDZISTA W WYSOKOŚCI I STABILNOŚCI PLONOWANIA Nr 1 w doświadczeniach COBORU CCA 2019 – 118% (4,61 t/ha)

Bardzo wysoki plon
Wysoka tolerancja na choroby
Charakterystyka:
DK EXIMA to nowa odmiana marki DEKALB, która charakteryzuje się najwyższym i stabilnym plonowaniem potwierdzonym w oficjalnych badaniach COBORU (118% wzorca COBORU CCA 2019). Ma bardzo dobry wigor jesienny. Nie elonguje się, dzięki temu ma doskonałą zimotrwałość. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością w stosunku do suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej oraz werticiliozy potwierdzoną badaniami wewnętrznymi, jak i oficjalnymi badaniami COBORU. Odmiana nie wylega i jak wszystkie odmiany marki DEKALB, ma doskonałą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
Typ mieszanca:
Klasyczny
Termin siewu:
Optymalny lub opóźniony
Termin kwitnienia:
Średniowczesny
Termin dojrzewania:
Wczesny
Rejestracja:
Węgry 2018
Rekomendacje Agrotechniczne:
Stanowisko glebowe: wszystkie, również na słabsze stanowiska (gleby lekkie).
Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45 nasion/m2, by uzyskać docelową obsadę 40 roślin/m2.
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu
Nawożenie wiosenne azotem: od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.