DK EXCITED NOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA W TRUDNYCH WARUNKACH Pierwsza odmiana marki Dekalb z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)

Bardzo wysoki plon
Wysoka tolerancja na choroby
Charakterystyka:
DK EXCITED – najnowsza, wysoko plonująca klasyczna odmiana wyróżniająca się takimi cechami, jak: tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy, doskonały wigor jesienny oraz odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Dzięki doskonałemu wigorowi jesiennemu, DK Excited lepiej znosi ataki szkodników: pchełki, śmietki kapuścianej czy gnatarza rzepakowca. Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość. Jest to odmiana średniowczesna we wznawianiu wegetacji na wiosnę, w kwitnieniu wczesna i średniowczesna w dojrzewaniu. Nie wylega. Wysoki potencjał plonowania połączony z bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach tej odmiany, został potwierdzony na polach w całej Europie.
Typ mieszanca:
Klasyczny
Termin siewu:
Optymalny lub opóźniony
Termin kwitnienia:
Wczesny
Termin dojrzewania:
Średniowczesny
Rejestracja:
Polska 2020
Rekomendacje Agrotechniczne:
Stanowisko glebowe: wszystkie.
Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45 nasion/m2, by uzyskać docelową obsadę 40 roślin/m2.
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu
Nawożenie wiosenne azotem: od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.