Znaczenie rzepaku w płodozmianie

2018-10-15

Zalety uprawy rzepaku znacznie przewyższają jego wady

Rzepak ozimy jest nie tylko opłacalny w produkcji, ale oferuje również cały szereg innych korzyści dla gospodarstw. Odgrywa na przykład ważną rolę jako roślina stosowana w płodozmianie zbóż. Pszenica ozima zasiana po rzepaku daje przeciętnie o 10% większy plon w porównaniu z uprawą pszenicy poprzedzoną innym zbożem.

 

Dobrze zarządzana uprawa rzepaku ozimego, stosowana jako przerywnik w płodozmianie zbożowym, skutecznie przerywa zarówno naturalny cykl rozwoju chorób pochodzenia glebowego, takich jak choroby podstawy źdźbła, sporysz czy więdnięcie wywołane grzybem z rodzaju Fusarium, jak również wszystkich chorób zakaźnych i chorób liści w samosiewach zbożowych lub w innych uprawach.

 

Odgrywa również istotną rolę w ograniczaniu szkód wyrządzanych przez szkodniki bytujące w glebie lub resztkach roślin. Obok przerywania cyklu infekcji lub ataku szkodników, fizjologia rzepaku jako rośliny niezbożowej pozwala na zastosowanie całkowicie innego arsenału herbicidów do zwalczania uporczywych chwastów. Uzupełnieniem tego jest bardzo konkurencyjny charakter uprawy rzepaku, szczególnie skuteczny w zwalczaniu chwastów kiełkujących wiosną. Wartość rzepaku ozimego jako rośliny stosowanej w płodozmianie potęguje fakt, że jego termin zasiewu przypada wcześniej niż termin siewu większości zbóż ozimych, co zbiega się z terminami ważnych oprysków. Rzepak ponadto może być zbierany zarówno przed, jak i po roślinach zbożowych, które reagują na zmiany w zbiorach utratą jakości.

 

Różnice te pozwalają zapobiec spiętrzeniu prac w najbardziej intensywnych okresach prac polowych oraz uniknąć opóźnienia tych prac, spowodowanego niedostępnością maszyn czy też ich operatorów.

 

W przypadku rzepaku możliwe jest także korzystanie z tych samych maszyn do siewu, oprysków, nawożenia i zbiorów, co w przypadku zbóż. Jest to kolejna przewaga rzepaku nad alternatywnymi roślinami korzeniowymi, które wymagają użycia dodatkowego sprzętu, innego niż ten używany w uprawie zbożowej. Oznacza to, że nie musimy ponosić dodatkowych inwestycji, obniżając tym samym roczne koszty/ha.

 

 

 

 

POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

OPRACOWALIŚMY ROZWIĄZANIA W ODPOWIEDZI NA RÓŻNORODNE WYZWANIA I PROBLEMY DOTYCZĄCE UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

 

 

Zapobieganie i ochrona przed kiłą kapusty WIĘCEJ
Zapewnianie wydajności w warunkach stresu żywieniowego WIĘCEJ
Minimalizowanie szkód wyrządzanych przez szkodniki WIĘCEJ
Maksymalne zwiększenie produkcji i plonów WIĘCEJ
Zarządzanie wilgocią na etapie siewu WIĘCEJ
Minimalizowanie ryzyka związanego z wymarzaniem roślin WIĘCEJ
Eliminowanie uporczywych chwastów i samosiewów WIĘCEJ
Ochrona przed chorobami liści i łodyg WIĘCEJ