Zalety odmian DEKALB

2018-10-15

Zalety odmian DEKALB®

Kluczem do uzyskania najlepszych efektów w uprawie rzepaku ozimego, który jest rośliną niezwykle opłacalną w produkcji i niezwykle cenioną w płodozmianie, jest niezawodne i sprawne funkcjonowanie gospodarstwa.

 

Dlatego nasz program badawczo-rozwojowy, którego celem jest tworzenie ulepszonych odmian rzepaku, skupia się zarówno na dostarczaniu rozwiązań w odpowiedzi na zagrożenia, jakim muszą stawiać czoła uprawy rzepaku, jak również na zwiększaniu potencjału produkcji.

 

Proces hodowli odmian mieszańcowych

Współczesna hodowla odmian mieszańcowych zrewolucjonizowała zarówno szybkość, jak i zakres rozwoju odmian. Imponująca poprawa wydajności obserwowana na przestrzeni wielu lat oznacza, że odmiany mieszańcowe stoją na czele europejskiej produkcji rzepaku.

 

Współczesne mieszańce są coraz bardziej cenione za swoje cechy rozwojowe, które umożliwiają uprawę rzepaku w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i glebowych. Odznaczają się silniejszym wigorem wzrostu niż odmiany liniowe. Niektóre mieszańce są znacznie bardziej dynamiczne niż inne. Jednak sam fakt bycia mieszańcem to tylko połowa sukcesu, nie dająca stuprocentowej gwarancji na powodzenie upraw.

 

Wigor jesienny i mocny system korzeniowy to jedne z głównych cech od dawna traktowane priorytetowo w programie hodowlanym DEKALB®. Dzięki nim odmiany znacznie lepiej znoszą trudne warunki i przeżywają srogie zimy. Kiedy rośliny są w lepszej kondycji, ryzyko zniszczenia upraw przez pchełkę rzepakową i ślimaki jest znacznie mniejsze, co ma bardzo istotne znaczenie, gdy niedozwolone jest neonikotynoidowe zaprawianie nasion i stosowanie metaldehydu.

 

  • Hodowla DEKALB® wspomagana markerami:

Dzięki precyzyjnie określonym markerom genetycznym wskazanym równolegle w badaniach laboratoryjnych DEKALB® i doświadczeniach polowych, możliwe jest wyodrębnienie pożądanych cech w celu ich dalszego rozwoju na drodze analizy DNA pojedynczego nasiona.

 

  • Technologia podwojonych haploidów:

Nowatorska technologia podwojonych haploidów, coraz częściej wykorzystywana w celu otrzymania roślin macierzystych dla danej odmiany mieszańcowej DEKALB®, pozwala opracować rośliny przy wykorzystaniu kultur pylnikowych w ściśle kontrolowanych hodowlach komórek. Gwarantuje to uzyskanie roślin macierzystych czystej odmiany wymaganych, aby uzyskać identyczne mieszańce z każdej krzyżówki.

 

  • Różne odmiany mieszańcowe dopasowane do różnych warunków:

Podobnie jak w przypadku wielu projektów i procedur stosowanych w gospodarstwie, sekretem sukcesu uprawy rzepaku jest inwestycja w najlepszej jakości materiał genetyczny i zwracanie uwagi na szczegóły: od zakładania i zarządzania uprawami aż po sprzedaż plonów.

 

Odmiany rzepaku DEKALB® są dopasowane do warunków i wymagań danego gospodarstwa, pozwalając mu osiągnąć wysokie plony i dobre stabilne funkcjonowanie, prowadzące do optymalizacji zysków finansowych.

 

 

Nasze badania oraz doświadczenia naszych rolników wyraźnie podkreślają wartość tych rozwiązań, które pozwalającą zapewnić najbardziej opłacalne zarządzanie uprawami rzepaku ozimego, zwłaszcza w obecnych, coraz bardziej zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach klimatycznych.

 

 

 

 

 

 

POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

OPRACOWALIŚMY ROZWIĄZANIA W ODPOWIEDZI NA RÓŻNORODNE WYZWANIA I PROBLEMY DOTYCZĄCE UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

 

 

Zapobieganie i ochrona przed kiłą kapusty WIĘCEJ
Zapewnianie wydajności w warunkach stresu żywieniowego WIĘCEJ
Minimalizowanie szkód wyrządzanych przez szkodniki WIĘCEJ
Maksymalne zwiększenie produkcji i plonów WIĘCEJ
Zarządzanie wilgocią na etapie siewu WIĘCEJ
Minimalizowanie ryzyka związanego z wymarzaniem roślin WIĘCEJ
Eliminowanie uporczywych chwastów i samosiewów WIĘCEJ
Ochrona przed chorobami liści i łodyg WIĘCEJ