Więcej korzyści dla gospodarstw

2018-10-15

Duży wkład, jaki wnosi rzepak ozimy w utrzymanie gleb, środowiska i gospodarstw rolnych w dobrej kondycji, jest równie ważny i warty docenienia, co wartość upraw rozpatrywana w kontekście zysków i płodozmianu.

 

Dobrze zarządzane uprawy rzepaku ozimego zapewniają okrywę ziemi przez 11 miesięcy w roku, co pozwala ograniczyć szkody wyrządzone w trakcie zimy na skutek wiatrów i erozji gleby, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i nakładów pracy, jakich wymaga uprawa międzyplonu.

 

Przez ten czas, w przybliżeniu 280 tys. m korzeni pierwotnych i wtórnych przypadających na każdy hektar sprzyja dalszemu napowietrzaniu gleby i zmniejsza ryzyko wypłukiwania i parowania cennych azotanów. Korzenie te oraz rośliny rozwijające się na powierzchni wytwarzają standardowo 12 t/ha biomasy rocznie, co w znaczącym stopniu przyczynia się do gromadzenia się po zbiorach warstwy żyznego humusu po zbiorach.

 

Rzepak od lat pełni pożyteczną rolę jako roślina stosowana w płodozmianie rolnym – hamując wzrost chwastów i poprawiając jakość gleby. Jego zaletą jest to, że pełni rolę czynnika dywersyfikującego w zmianowaniu, co w efekcie sprzyja lepszej wydajności i przynosi większe zyski z plonów zboż. Wnosi również bardzo duży wkład w utrzymanie upraw w dobrej kondycji i zdrowiu, a co za tym idzie przyczynia się do spadku kosztów. Harmonogram upraw rzepaku, a zwłaszcza daty jego siewu, idealnie zbiegają się w czasie z innymi uprawami stosowanymi w ramach płodozmianu.

 

 

  Rzepak stymuluje wydajność plonów następującej po nim pszenicy.

Pszenica uprawiana po rzepaku daje plon wyższy o około 10% niż pszenica uprawiana w następstwie po pszenicy. Różnica w wydajności może sięgać nawet do 30%.

 

 

  Koszt uprawy pszenicy po rzepaku jest niższy.

Koszty związane z odchwaszczaniem pszenicy są niższe po uprawie rzepaku. Można ograniczyć także wydatki na fungicydy. Zmniejszają się wymagania dotyczące nawożenia azotem (-20 do -50 jednostek) i nawożenia fosforanami.

 

 

 Rzepak ozimy podnosi wartość obornika zwierzęcego.

Rzepak ozimy, jako roślina uprawiana na polu może zaabsorbować ponad 100 kg azotu, jeśli odpowiednio wcześnie zostanie wykonane nawożenie. Rzepak ozimy jest również dodawany do pasz dla zwierząt, co zwiększa wartości odżywcze tych pasz.

 

 

 Rzepak ozimy przełamuje cykl chorób zbóż.

Inwazja pchełek, więdnięcie fuzaryjne czy rynchosporioza są często spotykanymi zjawiskami, gdy w płodozmianie przeważają zboża. Uprawa rzepaku w płodozmianie zbożowym korzystnie oddziaływuje poprzez efekt przełamania tzw. mostu czyli drogi infekcji uprawy następczej. Ponadto rozkład resztek rzepaku o dużej zawartości glukozynolanów prowadzi do wytwarzania toksycznych związków zdolnych do hamowania rozwoju grzybów znajdujących się w glebie.

 

 

 Zmianowanie wspomaga proces walki z chwastami.

Zmianowanie roślin uprawnych umożliwia lepszą kontrolę chwastów. Monokultura uprawy sprzyja rozwojowi chwastów, ponieważ cykl rozwojowy chwastów zbiega się z cyklem rozwojowym rośliny uprawnej należącej do tej samej rodziny. Rzepak ozimy hamuje rozwój chwastów, których cykl rozwojowy przypada jesienią lub wiosną, ponieważ roślina ta znajduje się na polu 11 miesięcy, tj. od sierpnia do lipca, ograniczając w ten sposob rozwój chwastów przez cały ten okres, pod warunkiem, że jesienne odchwaszczanie było przeprowadzone na zadawalającym poziomie.

 

 


Poprawia to z kolei drenaż i zdolności gleby do zatrzymywania wody, jej strukturę i odporność, jak również jej zdolność i gotowość do przyjmowania składników odżywczych w przyszłości. Rzepak rozdrobniony i rozprowadzony na polu w formie mulczu przed zasiewem zbóż ozimych, może również zapewnić glebie cenną ochronę przed utratą wilgoci późnym latem. Jako dodatkowa uprawa o wysokiej wartości, różnej wrażliwości na zmieniające się warunki klimatyczne i możliwościach rynkowych w stosunku do zbóż, skutecznie niweluje ryzyko związanne z coraz bardziej nieprzewidywalną obecnie pogodą i wahaniami cen na rynku rolnym. Rzepak ozimy uchodzi również za wyjątkowo cenną uprawę polową sprzyjającą ochronie różnorodności dzikiej fauny i flory na terenach rolniczych. Jego gęsto ulistniona część nadziemna i sztywna łodyga zapewniają idealne środowisko dla szerokiej gamy gatunków dzikich ptaków. Osłaniają również powierzchnię gleby przed słońcem i wiatrem, pozwalając jej zachować odpowiedni poziom wilgoci niezbędny do rozwoju populacji bezkręgowców.

 

 

 

 

 

POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

OPRACOWALIŚMY ROZWIĄZANIA W ODPOWIEDZI NA RÓŻNORODNE WYZWANIA I PROBLEMY DOTYCZĄCE UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

 

 

Zapobieganie i ochrona przed kiłą kapusty WIĘCEJ
Zapewnianie wydajności w warunkach stresu żywieniowego WIĘCEJ
Minimalizowanie szkód wyrządzanych przez szkodniki WIĘCEJ
Maksymalne zwiększenie produkcji i plonów WIĘCEJ
Zarządzanie wilgocią na etapie siewu WIĘCEJ
Minimalizowanie ryzyka związanego z wymarzaniem roślin WIĘCEJ
Eliminowanie uporczywych chwastów i samosiewów WIĘCEJ
Ochrona przed chorobami liści i łodyg WIĘCEJ