Opłacalność uprawy rzepaku

2018-10-15

Przy średnich plonach, koszty poniesione przez gospodarstwo wskazują, że uprawa rzepaku ozimego jest bardziej opłacalna niż uprawa jakiegokolwiek innego zboża ozimego w Europie. Wyjątek stanowi pszenica uprawiana po płodozmianie.

 

W ostatnich latach plony zbóż w Europie odnotowują ogólną stagnację i coraz trudniej jest utrzymać wysoki poziom upraw w obliczu coraz większych zmian klimatycznych. Z kolei średnie plony rzepaku ozimego wykazują zrównoważoną tendencję wzrostową, a zawartość oleju w nasionach jest względnie stabilna z roku na rok.

 

W przeciwieństwie do innych upraw, rzepak ozimy oferuje duże możliwości w zakresie zwiększenia wydajności gospodarstw bez ponoszenia wysokich kosztów dodatkowych lub ryzyka.

 

Biorąc pod uwagę różnicę w plonach i nakładach pracy między różnymi uprawami, rzepak w opinii europejskich rolników uchodzi za uprawę bardziej opłacalną w stosunku do pszenicy, ponieważ jego cena rynkowa ponad dwukrotnie przewyższa cenę pszenicy.

 

Taka sytuacja na światowych rynkach utrzymuje się już od dłuższego czasu. Spowodowane jest to nadwyższką podaży zbóż paszowych w stosunku do popytu na nie, podczas gdy rzepaku jest nadal relatywnie mało, aby zaspokoić wszystkie potrzeby.

 

Co więcej, według prognoz produkcja pszenicy osiągnie światowy rekord 750 mln ton na przełomie 2016 i 2017 roku, wywierając dalszą presję na spadek jej ceny, podczas gdy globalne zapasy rzepaku spadną o 5%, ponieważ produkcja ponownie będzie zbyt niska w stosunku do zapotrzebowania.

 

W odróżnieniu od pszenicy, gdzie eksport decyduje o wartości upraw, produkcja oleju roślinnego w Europie nadal utrzymuje się poniżej poziomu samowystarczalności.

 

 

 

 

Taka sytuacja gwarantuje stabilność rynku krajowego dla wszystkich europejskich upraw rzepaku – nie wspominając już o możliwości zastąpienia importu znacznie mniej korzystnego dla zdrowia i środowiska oleju palmowego przez olej rzepakowy. Wysoki popyt na paszę wolną od GMO w całym regionie to kolejna dobra wiadomość dla krajowych producentów rzepaku. Stabilna perspektywa gospodarcza oraz wartość rzepaku ozimego jako rośliny stosowanej w płodozmianie to tylko jedne z wielu korzyści dla gospodarstw.

 

 

 

POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

OPRACOWALIŚMY ROZWIĄZANIA W ODPOWIEDZI NA RÓŻNORODNE WYZWANIA I PROBLEMY DOTYCZĄCE UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

 

 

Zapobieganie i ochrona przed kiłą kapusty WIĘCEJ
Zapewnianie wydajności w warunkach stresu żywieniowego WIĘCEJ
Minimalizowanie szkód wyrządzanych przez szkodniki WIĘCEJ
Maksymalne zwiększenie produkcji i plonów WIĘCEJ
Zarządzanie wilgocią na etapie siewu WIĘCEJ
Minimalizowanie ryzyka związanego z wymarzaniem roślin WIĘCEJ
Eliminowanie uporczywych chwastów i samosiewów WIĘCEJ
Ochrona przed chorobami liści i łodyg WIĘCEJ