ZALETY UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

2018-10-09

Rzepak jako uprawa uniwersalna

 

Rzepak ozimy jest sprawdzoną, dobrze plonującą w Europie uprawą, w większości przypadków drugą pod względem ważności w stosunku do zbóż ozimych.

 

W krajach będących głównym producentem rzepaku co roku obsiewa się nim od 6,5 do 7,7 mln hektarów, co daje roczne zbiory na poziomie 25 mln ton.

 

Z każdej tony rzepaku uzyskuje się około 450 litrów wysokiej jakości oleju jadalnego, który ma wiele zastosowań w domu, przemyśle i cateringu. Dodatkowo w procesie tłoczenia oleju z tony rzepaku można uzyskać 580 kg wysokoproteinowej paszy, która cieszy się dużym powodzeniem.

 

W miarę wzrostu wydajności upraw w Europie i nasilającego się krajowego zapotrzebowania zarówno na olej rzepakowy, jak i pasze, odpowiednio zarządzana uprawa rzepaku może przynosić wysokie zyski.

 

Europa pozostaje daleko w tyle pod względem samowystarczalności produkcji olejów roślinnych, a rzepak jest mniej podatny na fluktuacje światowego rynku niż zboża pastewne. Jednocześnie daje on cenną możliwość wyeliminowania importu w szczególności oleju palmowego, dzięki bardziej przyjaznej dla zdrowia i środowiska uprawie krajowej.

 

Rzepak jest również najwyższej klasy rośliną przedplonową stosowaną w płodozmianie zbóż. Jego uprawa umożliwia skuteczne przerwanie naturalnego cyklu rozwoju chorób roślin zbożowych i zapobiega rozprzestrzenianiu się chwastów oraz szkodników. Dzięki temu zarządzanie kolejnymi uprawami zbóż staje się łatwiejsze, co sprzyja zwiększeniu plonów i obniżeniu kosztów uprawy.

 

Dotrzymanie różnych terminów siewu, oprysków i zbiorów w przypadku zbóż ozimych może stanowić prawdziwe wyzwanie z powodu spiętrzenia prac w gospodarstwie w krytycznych porach roku. Uprawa rzepaku ozimego przyczynia się do korzystniejszego rozłożenia w czasie prac polowych.

 

Oprócz korzyści finansowych i możliwości stosowania rzepaku ozimego jako przedplonu w zmianowaniu, wyróżnia się on również całym szeregiem innych korzystnych cech istotnych dla gospodarstw.

 

Okrywa ziemi, ktorą zapewnia polom przez 11 miesięcy w roku oraz głęboki i jego rozbudowany system korzeniowy, pomagają chronić glebę przed erozją, poprawiają jej napowietrzenie i redukują wypłukiwanie azotanów z jej wnętrza w trakcie wrażliwych miesięcy zimowych.

 

Duże ilości wytwarzanej przez rzepak biomasy zarówno ponad, jak i pod powierzchnią ziemi przyczyniają się także do nawarstwiania się żyznego humusu, a jego uprawy są szczególnie korzystnym siedliskiem dla przyrody.

 

POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO
OPRACOWALIŚMY ROZWIĄZANIA W ODPOWIEDZI NA RÓŻNORODNE WYZWANIA I PROBLEMY DOTYCZĄCE UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO

 

Zapobieganie i ochrona przed kiłą kapusty WIĘCEJ

Zapewnianie wydajności w warunkach stresu żywieniowego WIĘCEJ

Minimalizowanie szkód wyrządzanych przez szkodniki WIĘCEJ

Maksymalne zwiększenie produkcji i plonów WIĘCEJ

Zarządzanie wilgocią na etapie siewu WIĘCEJ

Minimalizowanie ryzyka związanego z wymarzaniem roślin WIĘCEJ

Eliminowanie uporczywych chwastów i samosiewów WIĘCEJ

Ochrona przed chorobami liści i łodyg WIĘCEJ