Materiał siewny marki DEKALB

2020-05-29

Kwalifikat

Odpowiedniej jakości kwalifikowany materiał siewny jest podstawowym czynnikiem determinującym uzyskanie satysfakcjonujących plonów – wysokich i charakteryzujących się dobrymi parametrami jakościowymi. Sukces uprawy rzepaku to wypadkowa takich czynników jak: przebieg warunków pogodowych, staranna agrotechnika oraz dobrze dobrana odmiana. Stosowanie najwydajniejszych technologii uprawy z wykorzystaniem najbardziej skutecznych i efektywnych nawozów i środków ochrony oraz z użyciem najlepszego sprzętu nie przyniesie wymiernych efektów, gdy do produkcji wybierzemy nieodpowiedniej jakości nasiona. W uprawie rzepaku, świadomość producentów, co do słuszności wymiany materiału siewnego jest dość wysoka. Różne źródła podają odmienne informacje, ale przyjąć można, iż ponad ¾ nasion rzepaku wysiewanych w naszym kraju to kwalifikowany materiał siewny. Jednak kwalifikat kwalifikatowi nie jest równy.

 

 

Priorytety marki DEKALB

Priorytetem marki DEKALB jest opracowanie wysoko- i wiernie plonujących odmian zgodnych z potrzebami i wymaganiami rolników. Oferowany przez nas materiał siewny jest  dostosowany do lokalnych warunków uprawowych. Nasza firma posiada rozbudowane działy badań i rozwoju, które zajmują się dostosowaniem oferowanych odmian do warunków produkcyjnych konkretnych regionów.


Hodowla odpornościowa

Coraz większego znaczenia nabiera także hodowla odpornościowa. Na rynku dostępne są już nasze odmiany tolerancyjne na suchą zgniliznę kapustnych, kiłę kapusty czy wirusa żółtaczki rzepy.

 

Nasiona rzepaku nowa odmiana tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy 

 

 

 

Zawartość tłuszczu

Hodowcy marki DEKALB pracują również nad ulepszeniem profilu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, aby uczynić go odpowiednim dla specyficznych zastosowań w żywieniu i przemyśle. Celem jest stworzenie odmian o niskiej zawartości kwasu linolenowego (redukcja z 10% do 3%), wysokiej zawartości kwasu oleinowego (wzrost z 60% do ponad 75%) i niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych (redukcja z 8% do 5%).  Zaolejenie nasion od ubiegłego roku jest szczególnie istotne. Wskutek niekorzystnego przebiegu warunków pogodowych, poziom zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku był na tyle niski, że punkty skupu zaczęły uzależniać od jego poziomu cenę. Zawartość tłuszczu w nasionach zaczyna nabierać znaczenia i przekładać się na rentowność produkcji. Plon tłuszczu to iloczyn plonu nasion oraz procentowej zawartości tłuszczu w suchej masie nasion. Z tych dwóch czynników ważniejszym, decydującym w większym stopniu o plonie tłuszczu jest plon nasion, ponieważ zawartość tłuszczu nie zmienia się w tak dużym zakresie.

 

Produkcja materiału siewnego

Celem marki DEKALB jest dostarczanie nasion zgodnych z potrzebami i wymaganiami europejskich rolników. Po ukończeniu procesu hodowli nowe odmiany trafiają do działu zajmującego się testowaniem nowych produktów w warunkach rolniczych. Testy przeprowadzane w różnych warunkach glebowych i klimatycznych pozwalają uzyskać gwarancję dobrania najwyższej jakości odmian przeznaczonych do komercyjnego zastosowania. Produkcja materiału siewnego w naszej firmie podlega rygorystycznej kontroli jakości na każdym etapie tego procesu, co ma zapewnić możliwie najwyższe standardy, obejmujące na przykład właściwy poziom zdolności i siły kiełkowania nasion. Dodatkowo wybierając kwalifikowany materiał siewny marki DEKALB rolnicy mają pewność, iż zostanie on odpowiednio zabezpieczony. 


DK Excited

Przykładem odmiany, która została w tym roku zarejestrowana przez nas jest DK Excited. Charakteryzuje się ona tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Bardzo wysoki potencjał plonowania został potwierdzony wynikami Doświadczeń Rejestrowych COBORU: w roku 2019 DK Excited osiągnęła 126% wzorca (4,83 t/ha), natomiast średnia z lat 2018-2019 to 119% wzorca (4,64 t/ha). To odmiana o standardowej biomasie, łącząca cechy wysokiego i stabilnego plonowania, doskonałego wigoru jesiennego oraz bardzo dobrej zimotrwałości. Dzięki silnemu wigorowi jesiennemu odmiana lepiej znosi ataki szkodników, takich jak pchełki, śmietka kapuściana czy gnatarz rzepakowiec. Wyróżnia się wysoką zawartością tłuszczu w nasionach oraz, podobnie jak pozostałe odmiany marki DEKALB, podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Średniowcześnie wznawia wegetację na wiosnę. Jest wczesna w kwitnieniu i średniowczesna w dojrzewaniu. Nie wylega. Może być polecana do siewów w opóźnionym terminie agrotechnicznym. Nasiona tej odmiany będą kompleksowo zaprawione zaprawami nasiennymi: insektycydową Scenic Gold oraz nowością rynkową – produktem owadobójczym Buteo Start.

 

Scenic Gold

Produkt Scenic Gold powstał z myślą o profesjonalnym zaprawianiu nasion rzepaku, aby zapewnić roślinom ochronę od najwcześniejszych faz rozwoju. Scenic Gold to zaprawa fungicydowa, chroniąca rzepak ozimy i jary przed chorobami, występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. Starannie dobrany skład preparatu - połączenie dwóch substancji aktywnych: fluopilkolidu i fluoksastrobiny - daje szerokie spektrum zwalczania chorób grzybowych. Zakres działania preparatu obejmuje: zgorzele siewek (powodowane przez grzyby Phoma lingam, Alternaria spp, Rhizoctonia solani), suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i mączniaka rzekomego krzyżowych. Scenic Gold wykazuje dwa mechanizmy działania: aktywność układową i wgłębną.

 

Buteo Start

Buteo Start to innowacyjna zaprawa w ochronie roślin rzepaku przed kluczowymi szkodnikami wczesnego okresu rozwoju. Flupyradifuron to nowa substancja chemiczna, nie występująca dotąd w żadnej innej zaprawie na świecie. Inspiracją dla stworzenia produktu był naturalnie występujący związek – stemofolina (pochodząca z azjatyckiej rośliny Stemona japonica). Flupyradifuron oddziałuje selektywnie na określone gatunki szkodników. W zakresie rejestracji środka znajdują się pchełki ziemne, pchełka rzepakowa oraz śmietka kapuściana. Zwalczając szkodniki, produkt wpływa na prawidłowe wschody rzepaku, zapewniając plantatorom niezawodne wsparcie w zwalczaniu specyficznych szkodników. Buteo Start spełnia wysokie europejskie standardy bezpieczeństwa środowiska, uwzględniając wszystkie owady pożyteczne, nie tylko zapylacze.


Zarówno Buteo Start, jak i Scenic Gold zostały przetestowane co do możliwości przechowywania, wykazując brak znaczącego opóźnienia wschodów lub obsady na odmianach testowanych krótko po zaprawianiu oraz po roku przechowywania.

 

Renomowany kwalifikat

W przypadku wielu środków do produkcji rolnej nie zawsze jest uzasadnione korzystanie z topowych rozwiązań. Jednak materiał siewny, którego jakość determinuje wysokość i jakość plonu, warto wybierać starannie i korzystać z oferty firm hodowlanych, które gwarantują najwyższe standardy. Takimi podmiotami są renomowane firmy nasienne, które dysponują zapleczem naukowo-badawczym, technicznym i rozwojowym, pozwalającym im na wprowadzanie na rynek wydajnych i tolerancyjnych na różne czynniki stresowe, przede wszystkim na choroby, nowoczesnych odmian.

 


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.