Zwalczanie chwastów

2018-10-15

ZASTOSOWANIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ HODOWLANYCH DEKALB® W POŁĄCZENIU Z TECHNOLOGIĄ ZWALCZANIA CHWASTÓW ODPOWIADA NA NOWE WYZWANIA W UPRAWIE RZEPAKU

 

Czy wiesz, że dzięki technologii Clearfield® możesz ograniczyć do minimum ryzyko niepowodzenia na starcie, chroniąc rośliny przed pozostałościami herbicydów sulfonylomocznikowych w glebie oraz zwalczając szerokie spektrum chwastów z rodziny krzyżowych? Możesz również podnieść jakość oleju, nie obawiając się o zanieczyszczenie go kwasem erukowym przez samosiewy rzepaku o wysokiej zawartości kwasu erukowego.

 

Odmiany mieszańcowe DEKALB® stosowane w technologii Clearfield® pozwalają osiągnąć najlepsze wyniki.

 

  • Zwalczaj gorczycę, rzodkiew świrzepę, stulisz lekarski oraz szerokie spektrum chwastów z rodziny krzyżowych i nie tylko.
  • Chroń jakość oleju, eliminując chwasty oraz samosiewy rzepaku o wysokiej zawartości kwasu erukowego.
  • Zapewnij roślinom „dobry start”, unikając na początku stosowania herbicydów w celu pozbycia się chwastów.
  • Ogranicz do minimum ryzyko narażania młodych roślin na działanie herbicydów sulfonylomocznikowych pozostałych w glebie po uprawie zbóż.

 

 

Odmiany o lepszej wydajności oraz korzyści, jakie oferuje technologia Clearfield® w obniżaniu ryzyka związanego z rozwojem upraw we wczesnym studium, przyczyniły się do gwałtownego wzrostu produkcji rzepaku Clearfield® w Europie.

 

Najnowsze rozpoznanie rynku dowodzi, że areał pól obsiewanych odmianami Clearfield® – cechującymi się naturalną odpornością na imazamoks, substancję aktywną zawartą w herbicydzie Cleravis® – wzrósł niemal o połowę w całej Europie w zeszłym roku, a w niektórych krajach się podwoił.

 

Pokazuje to również, że nasze odmiany mają znaczący udział w tym szybko rozwijającym się rynku dzięki swojej kombinacji pożądanych cech oraz innych chroniących plony i poprawiających zarządzanie rozwiązań, jak również wiodących osiągnięć w zakresie produkcji.

 

Technologia Clearfield® oferuje niezrównane możliwości w zwalczaniu trudnych chwastów z rodziny krzyżowych, takich jak gorczyca czy stulisz lekarski, samosiewów rzepaku na polach uprawianych od 15 lat lub dłużej oraz wielu odmian chwastów dwuliściennych.

 

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest to, że zwalczanie chwastów można opóźnić do momentu, aż rośliny bezpiecznie wykształcą od 2 do 4 liści właściwych. Pozwala ono również uniknąć ryzyka grożącego wschodzącym uprawom, wywołanego na skutek stosowania herbicydów przedwschodowych lub działania herbicydów sulfonylomocznikowych pozostałych w glebie po uprawie zbóż.

 

Kompleksowe zwalczanie samosiewów nie pochodzących z upraw w technologii Clearfield® oznacza również uprawianie jedynie tego, co zostało zasiane, nie zaś populacji mieszanych, które łatwo mogą znacznie przekroczyć normę wysiewu. Sprzyja to skuteczniejszemu dobieraniu fungicydów i regulatorów wzrostu roślin do potrzeb odmian, wyhodowaniu najbardziej produktywnych roślin i bardziej precyzyjnemu określeniu terminu przeprowadzania zabiegu desykacji.

 

Zwalczanie każdego rodzaju samosiewów pozostałych po poprzednich uprawach rzepaku o wysokiej zawartości kwasu erukowego, jak również chwastów z rodziny krzyżowych (których nasiona zawierają relatywnie wysoki poziom kwasu erukowego) to kolejna zaleta pozwalająca obniżyć ryzyko wystąpienia problemów ze sprzedażą zbiorów i uniknąć kar za zanieczyszczanie rzepaku, które pojawiły się w ostatnich latach.

 

Postęp, jaki osiągnęliśmy w pracach hodowlanych, potwierdzają wyniki pierwszych przeprowadzonych niezależnie i zakrojonych na dużą skalę badań z 2016 roku podsumowujących wydajność rzepaku Clearfield®.

 

Wszystkie trzy z naszych odmian Clearfield®, biorące udział w badaniach, osiągnęły lepsze wyniki niż 6 innych, konkurencyjnych odmian testowanych w trzech lokalizacjach pod względem średniej produkcji, która osiągnęła poziom 106% lub większy przy bardzo rozsądnym plonie 3,54 t/ha w trudnym dla rzepaku roku.

 

Nasze odmiany Clearfield® wyróżniają się nie tylko wiodącym na rynku potencjałem planowania, ale również całą gamą innych cennych cech. Są to między innymi takie cechy jak: wigor jesienny, podwójna odporność na suchą zgniliznę kapustnych oraz dobra odporność na cylindrosporiozę, i co najważniejsze – odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

 

Uważamy, że odporność na osypywanie to cecha o zasadniczym znaczeniu w odmianach Clearfield®. Skuteczna ochrona przed samosiewami przynosi ogromne korzyści w uprawie. Ale to tylko jednorazowe pozbycie się kłopotu. Samosiewy Clearfield® na przyszłych uprawach Clearfield® mogą stać się problemem, jak to w przypadku samosiewów bywa.

 

Znacznie mniejsza podatność łuszczyn na pękanie i osypywanie nasion ma istotne znaczenie w  okresie poprzedzającym i w trakcie zbiorów, ponieważ znacznie obniża prawdopodobieństwo pojawiania się samosiewów Clearfield® w przyszłości.

 

Równolegle, dużą rolę odgrywać będzie odpowiednia uprawa ścierniska po zbiorach. W szczególności zalecamy pozostawienie do wykiełkowania wszelkich osypanych nasion na lub w pobliżu jego powierzchni i opryski Rundupem przed kolejnym wysiewem upraw. Zaoranie ich spowoduje jedynie chwilowe uśpienie i problemy w przyszłości.

 

 

Pobierz ulotkę z propozycją rozwiązań