Odporność na osypywanie

2018-10-15

 

PĘKANIE ŁUSZCZYN I OSYPYWANIE SIĘ NASION – JAK OGRANICZYĆ DO MINIMUM STRATY PODCZAS ZBIORÓW

 

 

 

 

Czy wiesz, że genetyczna odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion wszystkich odmian mieszańcowych DEKALB® może znacząco zmniejszyć straty podczas zbiorów? Pozwala także chronić Twoje plony i zmniejszyć do minimum problem samosiewów.

 

Zabezpiecz swoje uprawy rzepaku, wybierając odmiany DEKALB® odporne na osypywanie.

 

  • Odporność na osypywanie odmian mieszańcowych DEKALB® może znacząco ograniczyć straty w nasionach w okresie zbiorów, poprawiając wydajność plonów i zmniejszając presję samosiewów.
  • Cecha ta jest szczególnie przydatna w okresie występowania letnich burz, przy opóźnieniach zbiorów spowodowanych pogodą, spiętrzeniu prac w gospodarstwie.

 

Często niezauważalne w danym momencie, osypywanie się nasion w okresie poprzedzającym i podczas żniw od dawna stanowi problem w uprawach rzepaku.

 

Straty w plonach rzepaku ozimego są szacowane niezależnie na średnim poziomie 15-20%, a mogą stać się szczególnie dotkliwe przy niekorzystnej pogodzie lub zbyt późnym rozpoczęciu zbiorów, czasami przekraczając nawet 70%.

 

Ryzyko utraty nasion prowadzi ponadto w wielu przypadkach do konieczność przeprowadzania przedwczesnego zabiegu desykacji i przedwczesnych zbiorów.

 

Strata każdego dnia, gdy dochodzi do wypełniania się nasion, prowadzi do zmniejszenia plonów o 1-2%, podczas gdy wczesne zbiory odpowiadają za straty w plonach na poziomie 10%. Ponieważ większość oleju gromadzi się w nasionach w drugiej połowie ich dojrzewania, może to również doprowadzić do znacznego obniżenia zawartości oleju w nasionach.

 

Oprócz utraty dochodów, osypywanie nasion wiąże się z poważnym zagrożeniem pojawienia się samosiewów rzepaku w uprawach następczych – każde 100 kg/ha straty w nasionach oznacza 2000 potencjalnych roślin/m2, z którymi trzeba będzie uporać się w przyszłości.

 

Nasze wcześniejsze prace nad rozwojem odmian mieszańcowych w systemie OGURA, uświadomiły nam, że genetyka może mieć duży wpływ na ograniczenie podatności rzepaku na osypywanie.

 

Selekcja prowadzona pod kątem zwiększenia wydajności pozwoliła pozbyć się tej cechy w innych programach hodowlanych. Dzięki wyciągniętym wnioskom, udało się nam zachować cechę odporności na osypywanie w naszych odmianach macierzystych, zidentyfikować geny za nią odpowiedzialne i posłużyć się nimi w dalszych pracach nad rozwojem naszych odmian.

 

Od tego czasu odporność na osypywanie się nasion w naszych wiodących odmianach została potwierdzona przez liczne badania, takie jak: niezależne laboratoryjne badania nad pomiarem siły niezbędnej do otwarcia łuszczyn, badania losowego wpływu siły uderzenia zrealizowane przez centrum badawcze oraz seria testów polowych przeprowadzonych pod kątem opóźnionych zbiorów. Zaletę tej cechy potwierdziły również zakrojone na szeroką skalę doświadczenia polowe. W warunkach skrajnie niesprzyjających osypywaniu się nasion testy wykazały, że po tygodniowym opoźnieniu w zbiorach nasze odporne na osypywanie odmiany dały plony średnio o 6% wyższe niż odmiany nie wykazujące takiej odporności, ale posiadające taki sam potencjał plonowania.

 

Inne doświadczenia polowe wykazały straty na poziomie zerowym przy opóźnionych zbiorach w przypadku naszych najbardziej odpornych na osypywanie odmian w porównaniu do strat na poziomie aż 25% w przypadku odmian nie wykazujących takiej odporności.

 

Okazało się, że przeciętne populacje samosiewów rzepaku pojawiające się po zbiorach odmian nie posiadających odporności na osypywanie również są 17-krotnie liczniejsze niż populacje pojawiające się po zbiorach naszych najbardziej zaawansowanych genetycznie odmian.

 

Biorąc pod uwagę te wyniki, nie zaskakuje fakt, że odporność na osypywanie się nasion – cecha, nad którą zainicjowaliśmy badania jako pierwsi – jest obecnie powszechnie doceniana przez rolników w całej Europie.

 

Cecha ta jest szczególnie przydatna zarówno w okresie występowania letnich burz, które mogą doprowadzić do bardzo poważnych strat w plonach, jak i w przypadku opóźnień w zbiorach spowodowanych pogodą i spiętrzeniem prac w gospodarstwie.

 

Równocześnie pozwala ona na celowe opóźnienie zbiorów i uzyskanie wysokich plonów oraz wysokiej zawartości oleju w nasionach przy minimalnym ryzyku oraz na przeprowadzenie w pierwszej kolejności zbiorów pszenicy, w przypadku której nadrzędną rolę odgrywa wartość przemiałowa zbóż.

 

Nasze odmiany charakteryzujące się odpornością na osypywanie przyczyniają się nie tylko do zmniejszenie presji samosiewów w następujących po nich uprawach, ale również do ograniczenia ilości pojawiających się na polu w przerwie między uprawami roślin zielonych, których obecność przyczynia się do wczesnych ataków szkodników i rozprzestrzeniania się chorób.

 

 


Pobierz ulotkę z propozycją rozwiązań