Odporność na choroby

2018-10-15

 

 

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO PLONÓW

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że odporność odmian DEKALB® na cylindrosporiozę oraz na suchą zgniliznę kapustnych pozwala Ci na większą elastyczność w terminach stosowania fungicydów, jak również chroni Twoje uprawy przed chorobami powodującymi duże straty w plonach?

 

Zabezpiecz swoje uprawy rzepaku, wybierając odpowiednie odmiany DEKALB® odporne na choroby.

 

Choroby liści oraz choroby podstawy łodygi obniżają do pewnego stopnia wydajność upraw rzepaku ozimego i mogą mieć destruktywny wpływ tam, gdzie prawdopodobieństwo infekcji jest wysokie, a opryski fungicydami nie zostały zastosowane na czas.

 

Sucha zgnilizna kapustnych (tzw. "czarna nóżka") jest chorobą przynoszącą największe szkody na całym terytorium Europy, a cylindrosporioza roślin kapustnych stanowi szybko rosnące zagrożenie w niektórych regionach.

 

Co więcej, mamy świadomość znacznych strat w zbiorach wywołanych na skutek wewnętrznych infekcji suchą zgnilizną kapustnych nawet w przypadkach, gdy nie dochodzi do wylegania. Oficjalne badania przeprowadzone na uprawach w Skandynawii przy pełnych opryskach fungicydami wykazały stratę w zyskach z plonów na średnim poziomie 10-15% spowodowaną słabą odpornością na tę chorobę.

 

Problematyczne w niektórych przypadkach, chociaż odpowiedzialne za mniejsze i sporadyczne straty w plonach, są również zgnilizna twardzikowa i werticilioza.

 

Hodowla i selekcja odmian na obszarach częstego występowania suchej zgnilizny kapustnych w Europie prowadzona bez stosowania fungicydów pozwoliła nam wzmocnić w naszych odmianach gen RLM-7 odpowiedzialny za odporność na suchą zgniliznę kapustnych, który po raz pierwszy wyodrębniliśmy już 25 lat temu.

 

W trakcie prowadzonych badań ustaliliśmy, że odporność ta jest bardzo wysoka. Stabilność plonowania, będąca naszym głównym celem, została dodatkowo wzmocniona wielogenową odpornością pochodzącą z większej ilości pobocznych genów, o których wiemy, że mają również wpływ na inne aspekty rozwoju suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej.

 

Nasza tak zwana „podwójna” odporność na suchą zgniliznę kapustnych zapewnia najwyższy poziom ochrony przed tą chorobą, jak również stanowi najlepsze zabezpieczenie przed rozpadem genu RLM-7 lub jego genów wspomagających.

 

Równolegle w naszym programie hodowlanym udało nam się również uzyskać wysokie poziomy odporności na cylindrosporiozę przy zastosowaniu najbardziej zaawansowanych technik hybrydyzacji, a następnie skorelować je z podwójną odpornością na suchą zgniliznę kapustnych, aby stworzyć odmiany oferujące wiodące na rynku poziomy ogólnej odporności na choroby liści.

 

Ten poziom odporności pozwala na dużą elastyczność w terminach stosowania fungicydów i stanowi zabezpieczenie w przypadku niekorzystnych dla przeprowadzania oprysków warunków pogodowych. Ogranicza również ryzyko pojawienia się odporności na popularne preparaty grzybobójcze wśród grzybów wywołujących cylindrosporiozę, która coraz częściej występuje w ostatnich latach. Oprócz tego posiada jeszcze jedną zaletę – pozwala na zmniejszenie wydatków związanych z zakupem fungicydow.

 

Cechy takie jak szybki rozwój liści i wczesny wigor wiosenny, którymi charakteryzuje się wiele z naszych odmian, dodatkowo zabezpieczają przed innymi chorobami, pozwalając roślinom zregenerować się po infekcji czy inwazji szkodników.

 

Mimo że czynniki wpływające na wykształcenie odporności na werticiliozę nie zostały jeszcze dokładnie zdefiniowane, różne odmiany są atakowane w różnym stopniu, co pozwala nam określić stopnie tolerancji na tę chorobę w naszym programie hodowli. Odmiany odznaczające się tolerancją na werticiliozę są wysoko cenione z powodu braku alternatywy jej zwalczania w postaci środków chemicznej kontroli.

 

Zgnilizna twardzikowa to kolejne zagrożenie, na które nie posiadamy jeszcze wypracowanych rozwiązań. Na szczęście opryski wykonywane we właściwych terminach w okresie kwitnienia wykazują wysoką skuteczność w zwalczaniu tej choroby.

 

Ponieważ ryzyko zgnilizny twardzikowej jest tym większe, im dłuższy jest okres kwitnienia, nasze odmiany o niskiej biomasie i wzmocnionej zimotrwałości, które cechują się krótszym okresem kwitnienia, mogą również okazać się nieocenione, ponieważ wymagają mniejszej ilości oprysków.

 

Pobierz ulotkę z propozycją rozwiązań