Niedobory wody w glebie

2018-10-11

 

 

LEPSZE WSCHODY PRZY NIEDOBORACH WODY W GLEBIE

 

 

 

Czy wiesz, że możesz wysiać rośliny już na początku sierpnia dzięki odmianom mieszańcowym DEKALB® przeznaczonych do wczesnego siewu? W ten sposób zapewnisz im możliwość wykorzystania dostępnej wilgoci.

 

  Zapewnienie odmianom mieszańcowym DEKALB® odpowiedniego poziomu wilgoci w trakcie siewu podnosi ich wigor jesienny:

 

  • Warunki pogodowe, a nie termin, powinny być głównym czynnikiem decydującym o siewie. Wczesny siew może zapobiec spiętrzeniu prac polowych jesienią, a mniejsze zapotrzebowanie upraw na nawozy azotowe kompensuje wydatki poniesione na środki ochrony roślin.

 

Dobry wigor jesienny jest jednym z podstawowych warunków sukcesu w hodowli rzepaku ozimego. Zapewnia równomierny rozwój populacji roślin i ich odpowiednie zagęszczenie, co sprzyja wykształceniu dobrze rozwiniętych łodyg i liści.

 

W wielu przypadkach niedobór wody przy siewie wczesną jesienią hamuje kiełkowanie roślin i ich odpowiedni rozwój przed zimą. Dlatego przed siewem należy w pierwszej kolejności zatroszczyć się o odpowiedni poziom wody w glebie, aby rośliny mogły w jak największym stopniu ją wykorzystać we wczesnej fazie wzrostu.

 

Istnieje wiele sposobów na utrzymanie wilgotności gleby po zbiorze poprzednich plonów. Równomierne rozrzucenie kombajnem rozdrobnionej słomy na polu, tworzy cenną warstwę mulczu. Można zastosować również uproszczoną uprawę powierzchniową, która dodatkowo zapobiega utracie wilgoci. Dobry efekt może przynieść także pasowy siew rzepaku.

 

W połączeniu z Roundupem, który eliminuje wszelki wzrost roślin przed zasiewem, metody te posiadają dodatkową zaletę – blokują wzrost chwastów i samosiewów rzepaku z wcześniejszych upraw, które nie tylko zużywają niezbędną do rozwoju roślin rzepaku wilgoć, ale stanowią również konkurencję dla samych upraw.

 

Cała tajemnica efektywnego wykorzystania na wczesnym etapie rozwoju uprawy wilgoci zgromadzonej w glebie tkwi w sposobie siewu odmian o największym wigorze jesiennym zapewniającym roślinom największą szansę na sukces.

 

Wigor jesienny to cecha, którą zawsze była priorytetem w naszym programie hodowlanym oraz wyboru odmian pod kątem ich zdolności do szybkiego, równomiernego wschodzenia i tworzenia silnych roślin o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym ułatwiającym dostęp do składnikow odżywczych. Odmiany mieszańcowe wykazują tendencję do bardziej dynamicznego wzrostu w porównaniu do odmian liniowych. Jednak wystawione na ekstremalne warunki w trakcie naszych testów, niektóre są w stanie stawić czoła wyzwaniom związanym z kiełkowaniem i wczesnym rozwojem znacznie lepiej niż inne, pozwalając nam na prowadzenie selekcji pod kątem obecności tych cech.

 

Selekcja odmian charakteryzujących się różnym tempem wczesnego wzrostu i rozwoju przed zimą oznacza również, że możemy dostarczyć cały szereg odmian o dobrym wigorze jesiennym, przystosowanych do różnych sposobów uprawy.

 

Nasze odmiany charakteryzujące się wolniejszym tempem rozwoju najlepiej sprawdzają się w przypadku, gdy rośliny sieje się w możliwie jak najwcześniejszych terminach sierpnia w suchym podłożu, gdzie przed wykiełkowaniem oczekują na wilgoć, co sprzyja również minimalizowaniu szkód wyrządzanych przez szkodniki takie jak chrząszcz pchełki rzepakowej. Z kolei nasze odmiany charakteryzujące się szybszym tempem rozwoju idealnie zdają egzamin przy późniejszym siewie, gdy wystąpi opóźnienie w zbiorach plonów z poprzednich upraw lub warunki do wcześniejszego zasiewu są wyjątkowo niesprzyjające.

 

Odporność naszych odmian na osypywanie nasion ogranicza również problem samosiewów rzepaku, które rywalizują z roślinami o dostęp do wody.

 

Odmiany Clearfield® mogą również odegrać ważną rolę w ograniczaniu ryzyka związanego zarówno ze stosowaniem herbicydów przedwschodowych po siewie, jak i z zaleganiem w glebie pozostałości herbicydów sulfonylomocznikowych po wcześniejszej uprawie zbóż, uniemożliwiających wschody rzepaku.

 

Oprócz naszych odmian charakteryzujących się dobrym wigorem jesiennym i odpowiednim tempem rozwoju dostosowanym do konkretnych warunków uprawy, naszym zdaniem za wydajną gospodarkę wilgocią odpowiedzialne są przede wszystkim następujące czynniki: dobry kontakt nasion z glebą podczas zasiewu, nawożenie gleby przed zasiewem oraz efektywne walcowanie.

 

 

Pobierz ulotkę z propozycją rozwiązań