EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE AZOTU

2018-10-11

 

ZDOLNOŚĆ ROŚLIN DO PRZYSWAJANIA AZOTU W KORZYSTNYCH I NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH UMOŻLIWIA MAKSYMALNE PLONY

 

 

Czy wiesz, że możesz uzyskać większe plony, stosując mniej nawozów azotowych, tylko dlatego, że rośliny lepiej przyswajają składniki odżywcze? Możesz liczyć na większe i bardziej stabilne plony, stosując odmiany mieszańcowe DEKALB®, które lepiej wykorzystują azot.

 

  Zabezpiecz swoje uprawy rzepaku, stosując odmiany mieszańcowe DEKALB®, które lepiej wykorzystują azot.

 

  • W przypadku produkcji rzepaku nawożenie azotowe to podstawa.
  • Efektywne przyswajanie azotu może podnieść plony do 0,35 t/ha.

 

Uprawa rzepaku ozimego charakteryzującego się wysokim potencjałem plonowania nie jest trudna. Jednak wykorzystanie tego potencjału w celu osiągnięcia najlepszej wydajności w warunkach dalekich od idealnych jest prawdziwym wyzwaniem.

 

Można to jednak osiągnąć. Odmiany dające duże plony, które nie tracą wydajności, gdy nie mogą pobierać azotu ze względu na wilgotność gleby – zbyt dużą bądź zbyt małą – są cennym rozwiązaniem prowadzącym do poprawy wydajności upraw. Ma to istotne znaczenie, gdy prognozy klimatologów ostrzegają przed coraz większymi wahaniami pogody i wzmożoną częstotliwością występowania susz i powodzi w całej Europie.

 

Nasze długoletnie doświadczenie w hodowli rzepaku w całej Europie pokazuje, że najlepsze odmiany mieszańcowe posiadają o wiele większą zdolność do kompensacji całego szeregu środowiskowych czynników stresowych, niż odmiany liniowe.

 

Nasze wstępne doświadczenia przeprowadzone w różnych lokalizacjach pokazały, że nowe odmiany mieszańcowe, odznaczające się dużą tolerancją, odnotowują zazwyczaj stratę w plonie na poziomie 22%, gdy poziom azotu spada z 180 kg/ha do 120 kg/ha.

 

Natomiast w przypadku odmian o najmniejszej tolerancji strata w plonach wynosi już 25% lub więcej. Strata w przypadku odmian o największej tolerancji wynosi zaledwie 15% lub mniej, co otwiera przed naszym programem hodowli perspektywę osiągnięcia istotnej poprawy wydajności naszych odmian rzepaku ozimego. W odróżnieniu od większości konkurencyjnych programów hodowli selekcjonujemy odmiany pod kątem mniejszego zapotrzebowania na nawozy azotowe. Oznacza to, że rozwijamy je w celu uzyskania większej tolerancji na zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

 

Nasze badania pokazują, że tolerancja na stres żywieniowy jest powiązana z podwyższoną zdolnością do wytwarzania rozgałęzień, a w szczególności rozgałęzień bocznych począwszy od samego dołu łodygi; zdolność, która zależy od ilości czynnikow hormonalnych – przede wszystkim tych, które odpowiadają za dominację wierzchołkową.

 

W ostatnich latach udało nam się znacznie podnieść wydajność rzepaku ozimego, dzięki wprowadzeniu do naszych odmian cech odpowiedzialnych za ochronę plonów.

 

Wśród nich można wymienić cechy takie, jak wigor jesienny, odporność na choroby liści, w tym tolerancja na kiłę kapusty oraz odporność na osypywanie i zimotrwałość.

 

Dzięki włączeniu cechy efektywnego wykorzystania azotu do oferowanych przez nas rozwiązań, producenci rzepaku mogą liczyć na bardziej niezawodną produkcję i większą elastyczność w zarządzaniu swoimi uprawami.

 

 

Pobierz ulotkę z propozycją rozwiązań