REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

2015-02-02
REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

W intensywnej technologii produkcji:

 • Siew w optymalnym terminie agrotechnicznym dla danego regionu i dla danej odmiany.
 • Norma wysiewu około 45-50 nasion/m2 tak, aby uzyskać obsadę docelową 40-45 roślin /m2 .
 • Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem od fazy liścieni rzepaku.
 • Nawożenie: wiosnenne nawożenie N w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 -100 kg/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Odmiana umożliwia osiągnięcie bardzo wysokich plonów przy wiosennym nawożeniu azotowym od 120 do 180 kg N/ha.
 • Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg i innymi mikroelementami.
 • Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu, np. Caryx 240 SL w dawce 1 l/ha, oprysk jesienią w fazie 4-6 liści (BBCH14-16).
 • Na wiosnę zaleca się powtórzyć oprysk regulatorem wzrostu, np. Caryx 240 SL w dawce 1 l/ha w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35).
 • Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH60-61).
 • W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, zaleca się zastosowanie preparatu Roundup® 360 Plus w dawce 3-4 l/ha lub Roundup® Flex 480 w dawce 2-3 l/ha, gdy wilgotność nasion wynosi 30%.

 

W ekonomicznej technologii produkcji:

 • Siew we wczesnym lub optymalnym terminie agrotechnicznym dla danego regionu.
 • Norma wysiewu około 55 nasion/m2 tak, aby uzyskać obsadę docelową 50 roślin/m2.
 • Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem.
 • Nie wymaga stosowania regulatora wzrostu na wiosnę, gdyż rośliny są naturalnie niskie.
 • Nawożenie: wiosenne  nawożenie N w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Całkowite wiosenne nawożenie: od 120 do 160 kg N/ha.
 • Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg oraz innymi mikroelementami.
 • Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH60-61).
 • Nie wymaga desykacji ze względu na niską biomasę i wczesny okres dojrzewania.
 • Nie wymaga używania sklejaczy ze wzdlędu na podwyższoną odporność na opadanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

 

 

Uprawa_rzepaku_ozimego_rekomendacje_siew