OBSADA ROŚLIN

2015-02-02

Poniższy schemat obrazuje prawidłową obsadę roślin rzepaku ozimego.

Dla odmian mieszańcowych obsada wynosi w zależności od odmiany 40-50 roślin/m2.

Dla odmian liniowych 50-60 roślin/m2.

 

 

Prawidłowa obsada pozwala na osiągnięcie optymalnego rozwoju roślin przed zimą.

 

 

Poniższe zdjęcie przedstawia prawidłowy wygląd systemu korzeniowego i rośliny po zimie.

 

 

Dzięki prawidłowej obsadzie, rośliny w dalszym etapie rozwoju tworzą mocne

rozgałęzienia boczne, a w efekcie dużą ilość łuszczyn.

 

 

Poniżej przedstawiamy różnice w rozgałęzianiu się roślin po zimie w zależności od obsady roślin.

 

 

Im niejsze zagęszczenie obsady, tym większa ilość rozgałęzień.

Zwarty łan rzepaku o dużej miąższości w fazie dojrzewania.

 

 

 

REGULACJA WZORSTU

 

Dla odmian mieszańcowych rzepaku ozimego marki DEKALB® rekomendujemy

stosowanie oprysku fumgicydem o funkcji regulatora wzorstu w fazie 4-6 liści.

 

 

 

Istotne informacje

Obsada_Roslin Pobierz pdf