Jak pracownicy marki DEKALB testują odmiany?

2015-02-02

 

Zanim nowa odmiana rzepaku ozimego zostanie zarejestrowana i wprowadzona do sprzedaży przez markę DEKALB musi być wszechstronnie przebadana. Doświadczenia polowe mają na celu określenie cech użytkowych, wartości gospodarczej i przystosowania danej odmiany do uprawy na terenie Polski.

 

Doświadczenia te możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: doświadczenia łanowe oraz doświadczenia agrotechniczne.

Doświadczenia łanowe prowadzone są na polach produkcyjnych przy standardowej dla danego gospodarstwa agrotechnice. Ich celem jest sprawdzenie przydatności nowych odmian do uprawy w różnych rejonach Polski różniących się między sobą warunkami klimatycznymi, glebowymi i poziomem agrotechniki.

Z kolei doświadczenia agrotechniczne są to najczęściej doświadczenia mikropoletkowe z powtórzeniami, zakładane w układzie losowanych bloków. Ich celem jest poznanie i analiza wpływu różnych czynników technologii produkcji na wysokość i jakość plonu oraz określenie optymalnych zaleceń agrotechnicznych pozwalających osiągnąć najlepsze wyniki produkcyjne. Poznanie optymalnych warunków produkcyjnych dla uprawianych odmian jest niezwykle istotne dla uzyskania wysokiej opłacalności produkcji. Takie czynniki jak: termin siewu, obsada roślin czy nawożenie, mogą mieć istotny wpływ na wysokość i jakość plonu, czyli na końcowy efekt uprawy – jej rentowność.

Pracownicy marki DEKALB są tego w pełni świadomi i dlatego nasi hodowcy testują swoje nowe produkty w doświadczeniach agrotechnicznych.

Warto więc wybierać do uprawy odmiany rzepaku ozimego marki DEKALB przetestowane w doświadczeniach agrotechnicznych i łanowych, Daje to gwarancję określenia optymalnego poziomu agrotechniki indywidualnego dla każdej odmiany.