Liderzy przezimowania

Liderzy przezimowania

2016-03-17
Liderzy przezimowania

Ocena stanu przezimowania rzepaku

 

Według IUNG straty mrozowe mogły dotknąć 25% areału uprawy rzepaku ozimego. Największe szkody odnotowano na terenie Polski północnej oraz województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie starty dochodzą do 60% powierzchni uprawy.

Z doświadczeń przeprowadzonych przez COBORU w Stacji w Chrząstowie w województwie kujawsko-pomorskim wynika, iż wśród odmian, które dobrze poradziły sobie z tegorocznymi ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi znalazła się między innymi DK Exquisite. Na poletkach obsianych tą odmianą podczas wiosennej lustracji i oceny przezimowania odnotowano straty nieprzekraczające 5%.

 

Źródło: D. Krauklis, COBORU, Chrząstowo

 

Zapoznaj się z opisem produktu:

 

Rzepak ozimy DK EXQUISITE

 

Niezawodna odmiana DK EXQUISITE

 

Stan plantacji martwi producentów rzepaku. Niestety część plantacji wymarzła. Na większości obserwujemy uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami, głównie przymrozkami. Największe straty odnotowano na Kujawach, Mazurach i w Polsce centralnej, ale większe lub mniejsze wymrożenia wystąpiły praktycznie wszędzie. Z kolei rejony południowo-zachodniej Polski, które posiadały gorsze warunki podczas lata i na jesieni, teraz ucierpiały w mniejszym stopniu. W rejonach najbardziej poszkodowanych zdarzały się sytuacje, gdzie „wypadły” całe pola praktycznie bez względu na to, jaką posiano na nich odmianę. W wielu innych miejscach straty były również wysokie, ale odmiany odznaczające się najlepszą zimotrwałością poradziły sobie z tymi trudnymi warunkami. Właśnie w tych przypadkach można było ocenić, które odmiany są lepsze, a które nie przetrwały zimy i uległy zniszczeniu. Taka weryfikacja odmian możliwa była po raz pierwszy od pięciu lat, gdyż ostatnie zimy były raczej łagodne i zdecydowana większość plantacji nie miała problemów z przezimowaniem.

 

W tych warunkach niezawodne okazały się odmiany dobrze znane ze swojej wysokiej zimotrwałości i dostosowania do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Był to między innymi mieszaniec DK EXQUISITE, odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania i wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach, posiadająca silny system korzeniowy oraz podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

 

Zapoznaj się z opisem produktu:

 

Rzepak ozimy DK EXQUISITE

 

Odmiany o niskiej biomasie – liderzy przezimowania: DK SENSEI i DK SEAX

 

Tegoroczna zima potwierdziła, iż odmiany o niskiej biomasie cechują się bardzo wysoką zimotrwałością. Absolutnymi zwycięzcami walki z tegorocznymi przymrozkami były odmiany DK SENSEI oraz DK SEAX.  

DK SENSEI to wczesny mieszaniec, który posiada optymalne tempo rozwoju jesienią, wytwarza niskie i kompaktowe rozety przed zimą oraz nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej. Dzięki temu bardzo dobrze zimuje i zwiększa szanse na powodzenie uprawy.

W regionach najbardziej narażonych na występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas tegorocznej zimy zdarzały się sytuacje, gdzie „wypadły” całe pola praktycznie bez względu na to, jaką posiano na nich odmianę. W wielu innych miejscach straty były również wysokie, ale DK SENSEI i DK SEAX poradziły sobie z tymi trudnymi warunkami.

 

Zapoznaj się z opisem produktu:

 

Rzepak ozimy DK SENSEI

 

Odmiana „Clearfieldowa” potwierdza wysoką zimotrwałość

 

W uprawie rzepaku ozimego najsilniejszym czynnikiem stresowym jest zima – niekorzystne warunki pogodowe, przede wszystkim mróz i przymrozki. Uszkodzone i osłabione przez mrozy rośliny bez trudności są porażane przez grzyby, dlatego tak ważna jest ocena przezimowania plantacji rzepaku ozimego. W tej chwili, pod koniec marca, wciąż trudno określić jak przezimowały uprawy rzepaku. Stan plantacji niepokoi producentów. Nie trzeba czekać na ruszenie wegetacji, by stwierdzić, że kondycja upraw nie jest najlepsza. Niestety część plantacji wymarzła. Na większości obserwujemy uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami, głównie przymrozkami.

 

Jednak nie wszystkie odmiany ucierpiały w jednakowy sposób. Niezawodna okazała się odmiana przeznaczona do produkcji w technologii Clearfield (odporna na substancję czynną Imazamoks) – DK IMPRESSION CL. Oprócz wysokiej zimotrwałości odznacza się ona wysokim plonem nasion i oleju, wysoką tolerancją na choroby oraz podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Ci producenci, którzy zdecydowali się na jej wybór powinni być zadowoleni z kondycji roślin po zimie.

 

Zapoznaj się z opisem produktu:

 

Rzepak ozimy DK IMPRESSION CL

Istotne informacje

Liderzy przezimowania