DK SENSEI Wczesny zbiór - wyższy zysk. Rzepak ozimy o niskiej biomasie.

Niska biomasa
Charakterystyka:
Niska biomasa.
Bardzo dobra zimotrwałość.
Niska rozeta przed zimą.
Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
Nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą.
Optymalny rozwój jesienią.
Średniopóźny rozwój po zimie.
Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgnilizną kapustnych – gen RLM-7, średnia tolerancja na zgniliznę twardzikową).
Typ mieszanca:
Niska biomasa
Termin siewu:
Optymalny lub opóźniony
Termin kwitnienia:
Średniopóźny
Termin dojrzewania:
Wczesny
Rejestracja:
2012 Wielka Brytania
Rekomendacje Agrotechniczne:
Stanowisko glebowe: wszystkie.
Termin siewu: wcześny lub optymalny.
Norma wysiewu: 55 nasion/m², by uzyskać obsadę docelową 50 roślin/m².
Nie wymaga zastosowania fungicydu o funkcji regulatora wzrostu wiosną.
Nawożenie wiosenne azotem: od 120 do 160 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpocząciem kwitnienia.