DK EXSTORM Uniwersalny - najwyższe plony na każdym polu. Doświadczenia PDO COBORU 2015 - 109% wzorca.

Bardzo wysoki plon
Charakterystyka:
Bardzo wysoki i stabilny plon.
Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion .
Bardzo dobra zimotrwałość.
Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM-7, wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową).
Optymalny wigor jesienny bez tendencji do wydłużania łodygi przed zimą.
Bardzo duża zawartość tłuszczu w nasionach.
Typ mieszanca:
Klasyczny
Termin siewu:
Optymalny lub opóźniony
Termin kwitnienia:
Średniowczesny
Termin dojrzewania:
Średniowczesny
Rejestracja:
2012 Polska
Rekomendacje Agrotechniczne:
Stanowisko glebowe: lekkie, średnie i mniej zasobne gleby.
Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45-50 nasion/m², by uzyskać obsadę docelową 40-45 roślin/m².
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
Nawożenie wiosenne azotem: od 120 do 160 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpocząciem kwitnienia