DK EXQUISITE Wzorcowa zimotrwałość! 104% wzorca - Doświadczenia PDO COBORU 2015

Bardzo wysoki plon
Bardzo silny system korzeniowy
Charakterystyka:
Bardzo wysoki plon.
Bardzo silny system korzeniowy
Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
Optymalny wigor jesienny (bez tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą)
Posiada zdolność do kompensacji (przy tworzeniu rozgałęzień bocznych, co jest niezwykle ważne przy obniżonej obsadzie)
Bardzo duża zawartość tłuszczu w nasionach
Typ mieszanca:
Klasyczny
Termin siewu:
Wczesny lub optymalny
Termin kwitnienia:
Średniopóźny
Termin dojrzewania:
Średniopóźny
Rejestracja:
2011 Polska
Rekomendacje Agrotechniczne:
Stanowisko glebowe: dobre i bardzo dobre.
Termin siewu: wczesny lub optymalny.
Norma wysiewu: 45 nasion/m², by uzyskać obsadę docelową 40 roślin/m².
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
Nawożenie wiosenne azotem: do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpocząciem kwitnienia.