DK EXPLICIT Wydajniejszy, mocniejszy, lepszy! 109% wzorca - Doświadczenia PDO COBORU 2015

Bardzo wysoki plon
Wysoka tolerancja na choroby
Charakterystyka:
Bardzo wysoki i stabilny plon.
Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
Bardzo wysoki przyrostplonu przy wyższym poziomie nawożenia azotowego.
Mocny wigor i rozwój roślin przed zimą.
Wysoka tolerancja na choroby.
Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
Na podstawie wyników badań rozpoznawczych odmiana wpisana na listę odmian rekomendowanych przez COBORU. Potencjał tej odmiany potwierdza pozycja lidera w doświadczeniach COBORU 2013 i 2014 w Polsce.
Typ mieszanca:
Klasyczny
Termin siewu:
Optymalny lub opóźniony
Termin kwitnienia:
Średniopóźny
Termin dojrzewania:
Średniopóźny
Rejestracja:
2010 Francja
Rekomendacje Agrotechniczne:
Intensywna odmiana mieszańcowa polecana we wszystkich regionach Polski.
Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej technologii agrotechnicznej.
Siew w optymalnym lub opóźnionym terminie agrotechnicznym dla danego regionu.
Norma wysiewu 45 nasion/m²* tak aby uzyskać obsadę docelową 40 roślin/m². W opóźnionych terminach siewu zwiększyć normę wysiewu do 50 nasion/m².
Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem od fazy liścieni rzepaku.
Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Dobrze reaguje na wysoki poziom nawożenia azotowego (180 kg/ha), ale zalecana jest regulacja wzrostu jesienią i wiosną.
Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg oraz innymi mikroelementami.
Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie 4-6 liścia (BBCH14-16).
Na wiosnę zaleca się powtórzyć oprysk regulatorem wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35) dla pól z bardzo dobrymi glebami, dużą ilością opadów i wysokim nawożeniem azotowym.
Obowiązkowe jest stosowanie fungicydu przeciwko zgniliźnie twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH60-61).
W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 360 PLUS 4 l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5-3,2 l/ha, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%.
* w zależności od MTZ i siły kiełkowania.