DK PLATINIUM Najwyższe plony rzepaku bez kompromisów - również na polach porażonych kiłą kapusty 105% wzorca – doświadczenia PDO COBORU 2017 Odmiana rzepaku ozimego tolerancyjna na kiłę kapusty. Najwyższy potencjał plonowania w segmencie.

Bardzo wysoki plon
Charakterystyka:
DK PLATINIUM zapewnia ochronę uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych kiłą kapusty stanowiskach glebowych. Ma dobry wigor jesienny, w sprzyjających warunkach dość szybko rośnie, dlatego należy pamiętać o jej skracaniu, tak by uniknąć elongacji szyjki korzeniowej. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość, średniowcześnie kwitnie i dojrzewa. Dodatkowym jej atutem jest bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Poza tym, z powodu występowania choroby na stanowisku glebowym, należy zwiększyć normę wysiewu do 50 nasion/m2. Trzeba pamiętać, że lepiej jest opóźnić siew niż go przyspieszyć, ponieważ przyspieszenie może zwiększyć ryzyko infekcji roślin, zwłaszcza przy nadmiernym ogrzaniu i uwilgotnieniu gleby.
Typ mieszanca:
Tolerancyjny na kiłę
Termin siewu:
Optymalny lub opóźniony
Termin kwitnienia:
Średniowczesny
Termin dojrzewania:
Średniowczesny
Rejestracja:
Polska 2016
Rekomendacje Agrotechniczne:
Stanowisko glebowe: stanowiska porażone kiłą kapusty niezależnie od typu gleby.
Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 50 nasion/m², by uzyskać obsadę docelową 45 roślin/m².
Tendencja do wydłużania łodygi przed zimą: średnia.
Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej: średniopóźna
Wysokość roślin: średniowysokie.
Odporność na wyleganie: wysoka.
Odporność na osypywanie: doskonała.
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
Nawożenie wiosenne azotem: od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawka nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.