DK EXTROVERT Solidne i wysokie plony! 104% wzorca - Doświadczenia Rozpoznawcze COBORU 2015

Bardzo wysoki plon
Charakterystyka:
Bardzo wysoki plon.
Najwyższa zawartość tłuszczu w nasionach.
Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
Mocny wigor jesienny i szybki rozwój przed zimą.
Dobra zimotrwałość.
Wczesne ruszenie wegetacji wiosennej.
Mocny i szybki wzrost łodygi wiosną.
Rośliny zdrowe, wysokie, średnio odporne na wyleganie.
Typ mieszanca:
Klasyczny
Termin siewu:
Optymalny lub opóźniony
Termin kwitnienia:
Średniowczesny
Termin dojrzewania:
Średniopóźny
Rejestracja:
Francja 2011
Rekomendacje Agrotechniczne:
Stanowisko glebowe: wszystkie, również na gleby ciężkie i chłodne, w tym gliny.
Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45 nasion/m², by uzyskać obsadę docelową 40 roślin/m².
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
Nawożenie wiosenne azotem: do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpocząciem kwitnienia.