DK EXALTE Zdrowy mieszaniec z mocnym wigorem wiosennym! 114% wzorca - Doświadczenia Rejestrowe COBORU 2015.

Bardzo wysoki plon
Charakterystyka:
Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
Tolerancja na choroby (bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych - gen RLM-7, choroby podstawy łodyg, zgniliznę twardzikową).
Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
Wczesne ruszenie wegetacji na wiosnę.
Typ mieszanca:
Klasyczny
Termin siewu:
Wczesny lub optymalny
Termin kwitnienia:
Średniowczesny
Termin dojrzewania:
Średniopóźny
Rejestracja:
Polska 2015
Rekomendacje Agrotechniczne:
Stanowisko glebowe: wszystkie.
Termin siewu: wczesny lub optymalny.
Norma wysiewu: 45 nasion/m², by uzyskać obsadę docelową 40 roślin/m².
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
Nawożenie wiosenne azotem: do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpocząciem kwitnienia