Roundup przedżniwnie

Roundup przedżniwnie

2019-04-16
Roundup przedżniwnie

Uzyskanie najlepszych wyników zbiorów rzepaku dzięki opryskowi przedżniwnemu preparatem Roundup

 

W przypadku odmian hybrydowych rzepaku, tolerancja genetyczna marki DEKALB na pękanie łuszczyn może istotnie zmniejszyć straty nasion podczas żniw i przyczynić się do ochrony plonów. w odniesieniu do ułatwienia zbioru i zwalczania zachwaszczenia widocznego na wysokości łuszczyn i chwastów podrastających, przedżniwne opryskiwanie rzepaku preparatem Roundup jest wysoce skuteczne.

 

Połączenie dwóch elementów – silnych odmian hybrydowych rzepaku marki DEKALB i oprysku przedżniwnego środkiem Roundup – to okazja do poprawy równomierności i efektywności zbiorów rzepaku, lepszego zwalczania chwastów w zaawansowanej fazie rozwoju oraz uzyskania pełnej wartości produkcji rzepaku. Dowiedz się więcej o głównych korzyściach płynących z oprysku przedżniwnego rzepaku preparatem Roundup oraz skorzystaj z zaleceń i odmian hybrydowych DEKALB, aby uzyskać wysokie plony.

Korzyść 1: Oszczędność czasu, kosztów i niższa emisja CO2

Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na szybkie i równomierne żniwa, skuteczne zarządzanie zbiorami z wykorzystaniem produktów Roundup umożliwia wcześniejsze i sprawniejsze przeprowadzenie żniw w porównaniu do naturalnego dosuszania, a także zwalczanie nawet silnego zachwaszczenia widocznego na wysokości łuszczyn i chwastów podrastających. Badania przeprowadzone przez Claas (2014) wykazały znaczne oszczędności czasu i kosztów oraz niższą emisję dwutlenku węgla przy żniwach rzepaku opryskanego preparatem Roundup (Tabela 1).

 

Plony nieopryskiwane

Plony opryskiwane preparatem Roundup

Prędkość żniw

4 km/godz.

6 km/godz., 50% szybciej

Wydajność

3,6 ha/godz.

5,4 ha/godz., 50% więcej ha na godzinę

Zużycie paliwa

16 l/ha

12,5 l/ha, 20% mniej paliwa i niższa emisja CO2

Nakłady pracy kierowcy

16,5 min./ha

11 min./ha, koszty pracy niższe o 33%

Przewiń w poprzek

Źródło: Claas UK, Lexion 580 z dziewięciometrową belką koszącą; 2014.

Korzyść 2: Optymalne zarządzanie zbiorami

Opryskiwanie przedżniwne rzepaku preparatem Roundup pozwala w szczególności na efektywne osuszenie najbardziej produktywnych, grubołodygowych i silnie rozgałęzionych roślin typu stay-green. Wysuszenie odmian grubołodygowych jest o wiele trudniejsze niż odmian stosowanych w przeszłości z powodu o wiele wyższego stosunku objętości łodygi do powierzchni, zwłaszcza w przypadku zastosowania skutecznych zabiegów chemicznych w okresie kwitnienia lub późnego nawożenia azotem w celu uzyskania lepszego wypełnienia łuszczyn. Opryski preparatem Roundup w okresie przedżniwnym przyczyniają się także do zmniejszenia wilgotności nasion rzepaku oraz zwiększenia potencjału plonotwórczego.

Całościowy efekt dosuszania oprysków przedżniwnych rzepaku preparatem Roundup

Rys. 1. Rośliny niepoddane opryskowi, z zieloną łodygą i liśćmi.

Rys. 2. Jednolite oddziaływanie preparatu Roundup na całą roślinę, łan gotowy do zbioru. Zielony kolor potwierdza delikatność działania.

Rys. 3. Łuszczyny są równo osuszone i gotowe do zbioru.

Roundup PowerMax 720, w dawce 1,5 kg/ha. Źródło: badania Monsanto. Kolare, Słowacja, 2011 r.

Korzyść 3: Skuteczne zwalczanie chwastów w rzepaku

Oprysk przedżniwny jest idealną szansą na zwalczenie problematycznych chwastów jedno i dwuliściennych, a zwłaszcza uciążliwych roślin wieloletnich. w tym okresie proces długotrwałego zwalczania chwastów wieloletnich wchodzi w fazę optymalną. Produkty Roundup zwalczają co najmniej 90% z wielu chwastów wieloletnich w okresie 1 roku od oprysku, w tym traw wieloletnich (takich jak perz właściwy (Elymus repens), mietlice (Agrostis spp.), kłosówka wełnista (Holcus lanatus) i rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius var. bulbosum), a także wieloletnich chwastów dwuliściennych, w tym szczawiu (Rumex spp.), ostrożenia (Cirsium spp.), mlecza polnego (Sonchus arvensis), powoju polnego (Convolvulus arvensis) i samosiewów ziemniaka (Źródło: badania Monsanto: 1980-2002). Schnięcie chwastów powoduje również zmniejszenie ilości materiału zielonego ścinanego podczas żniw, co przekłada się na łatwiejsze żniwa i niższą wilgotność nasion.

 

Termin wykonania oprysku przedżniwnego rzepaku preparatem Roundup

Wybierz kilka fragmentów pola reprezentatywnego dla uprawy. z każdego fragmentu zbierz po 20 łuszczyn z roślin, które mają ich najwięcej.

Jeżeli co najmniej dwie trzecie nasion zmieniło kolor z zielonego na brązowy w co najmniej 15 łuszczynach, jest to najwcześniejszy moment na wykonanie oprysku.

Żniwa należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy łuszczyny i łodygi są w pełni dojrzałe, co może nastąpić w okresie do 3 tygodni po wykonaniu oprysku w określonych warunkach. Pamiętaj o zachowaniu co najmniej 14-dniowego odstępu pomiędzy opryskiem glifosatem i żniwami.

 

DEKALB rekomenduje:

HYBRID

DK EXTIME

Zdrowotność potwierdzona wysokim i stabilnym plonem.

DK EXTIME jest nową odmianą mieszańcową o znakomitej zdrowotności (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM-7 i -3) oraz bardzo wysokim potencjale plonowania

HYBRID

DK EXTRACT

Esencja wysokości i stabilności plonowania

DK EXTRACT jest odmianą mieszańcową o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania w róznych warunkach uprawowych. Charakteryzuje się optymalnym tempem wzrostu roślin przed zimą i bardzo dobrą zimotrwałością.

HYBRID

DK PLATINIUM

Najwyższe plony rzepaku bez kompromisów - również na polach porażonych kiłą kapusty.

DK PLATINIUM jest odmianą polecaną do uprawy na stanowiskach porażonych kiłą kapusty. Zapewnia ochronę uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych satnowiskach glebowych.

Stosuj pestycydy w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i informacją o produkcie. Roundup® jest znakiem handlowym Grupy Bayer.