Roundup przedsiewnie na ściernisku

Roundup przedsiewnie na ściernisku

2019-07-16
Roundup przedsiewnie na ściernisku

Czysty start dla upraw rzepaku dzięki opryskowi przedsiewnemu preparatem Roundup

 

W przypadku odmian rzepaku wykazano, że odmiany hybrydowe marki DEKALB dają dorodne, dobrze ukorzenione rośliny o największej odporności na niekorzystne warunki. w odniesieniu do zwalczania zachwaszczenia Roundup wykazał udowodnioną skuteczność w długoterminowej kontroli powszechnie występujących chwastów utrudniających wschody i wzrost rzepaku. Połączenie tych dwóch elementów – przedsiewnego oprysku preparatem Roundup, a następnie wysiewu odmian hybrydowych DEKALB – zapewnia najbardziej korzystny czas wschodu rzepaku w najczystszym stanowisku.

 

Aby zapewnić jednolite wschody i równomierny wzrost uprawy rzepaku, gleba w momencie siewu i na wczesnym etapie wzrostu roślin musi być dobrej jakości i możliwie jak najlepiej odchwaszczona. Przedsiewny oprysk preparatem Roundup umożliwia odpowiednie przygotowanie podłoża, zwalczenie chwastów wieloletnich i zmniejszenie populacji chwastów jednorocznych. Ponadto oprysk wyraźnie przyczynia się do pełnych wschodów upraw rzepaku. Dowiedz się więcej o głównych korzyściach płynących z oprysku Roundup przed wysiewem rzepaku, zleceniach dotyczących stosowania oraz najlepszych odmian hybrydowych DK w celu zapewnienia odpowiedniego wschodu rzepaku:

Korzyść 1: Pomyślne wschody rzepaku

  • Przedwschodowy oprysk preparatem Roundup umożliwia szybsze i bardziej równomierne wschody upraw oraz ich lepszy wzrost z powodu braku konkurencji w postaci chwastów i lepszej struktury gleby.

Korzyść 2: Skuteczne zwalczanie chwastów w uprawach rzepaku

  • Przedsiewny oprysk preparatem Roundup umożliwia optymalne zwalczanie chwastów jednorocznych i wieloletnich hamujących wzrost rzepaku.
  • Zastępując odchwaszczanie mechaniczne, oprysk przedsiewny pozwala zachować wilgotność i zawartość materii organicznej w glebie. Każda orka powoduje odparowanie wilgoci równej 3-5 mm opadów.
  • Oprysk w połączeniu z orką zwiększa również skuteczność wybranych herbicydów powschodowych.

Rys. 1. Nieopryskane. Uprawa rzepaku w jeden miesiąc po siewie opanowana przez Cirsium arvense. Orkę płytką przeprowadzono na 1 dzień przed siewem.

Rys. 2. Uprawa rzepaku w jeden miesiąc po siewie. Uprawa po oprysku preparatem Roundup (1800 g/ha glifosatu, Roundup 450, 4l/ha) 3 dni przed siewem. Orkę płytką przeprowadzono na 1 dzień przed siewem.

Źródło: zakontraktowane badanie niezależne, Tatabánya, Węgry, 2018 r.

 

Korzyść 3: Szybkie rozpoczęcie uprawy

  • Przygotowanie podłoża lub siew można przeprowadzić 2-3 dni po oprysku przedsiewnym preparatem Roundup bez utraty skuteczności
  • Metoda szybsza niż mechaniczne zwalczanie chwastów – oszczędność czasu w okresie letnim

Zalecenia dotyczące przedwschodowego oprysku preparatem Roundup przed siewem rzepaku

Dla uprawy tradycyjnej:

  • W celu przygotowania podłoża pod rzepak przeprowadzić minimalną wymaganą orkę.
  • Zastosować preparat Roundup w zalecanej dawce po pełnym wschodzie chwastów.
  • W przypadku zagęszczenia gruntu z powodu intensywnych opadów przed siewem wykonać orkę płytką, zachowując co najmniej pięciodniowy odstęp od oprysku preparatem Roundup przeciw chwastom wieloletnim i 2 dniowy w przypadku chwastów jednorocznych.

Dla uprawy konserwującej:

  • Zastosować preparat Roundup w zalecanej dawce po pełnym wschodzie chwastów na 2-5 dni przed siewem rzepaku.

DEKALB rekomenduje:

HYBRID

DK EXTIME

Zdrowotność potwierdzona wysokim i stabilnym plonem.

DK EXTIME jest nową odmianą mieszańcową o znakomitej zdrowotności (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM-7 i -3) oraz bardzo wysokim potencjale plonowania

HYBRID

DK EXTRACT

Esencja wysokości i stabilności plonowania

DK EXTRACT jest odmianą mieszańcową o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania w róznych warunkach uprawowych. Charakteryzuje się optymalnym tempem wzrostu roślin przed zimą i bardzo dobrą zimotrwałością.

HYBRID

DK PLATINIUM

Najwyższe plony rzepaku bez kompromisów - również na polach porażonych kiłą kapusty.

DK PLATINIUM jest odmianą polecaną do uprawy na stanowiskach porażonych kiłą kapusty. Zapewnia ochronę uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych satnowiskach glebowych.

Stosuj pestycydy w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i informacją o produkcie. Roundup® jest znakiem handlowym Grupy Bayer.