Doświadczenia DEKALB

2017-03-01

Marka DEKALB® prowadzi hodowlę twórczą mieszańców kukurydzy dostosowaną do wymagań klimatycznych Polski. Selekcja odmian odbywa się na polach w Polsce, Niemczech i Czech.

Wyselekcjonowane mieszańce są zgłaszane do oficjalnego procesu rejestracji oraz testowane we własnym systemie doświadczeń łanowych.

W Polsce doświadczenia polowe z kukurydzą testowaną do uprawy na ziarno prowadzimy od 2006 roku. Kilkuletnie badania pozwoliły wyselekcjonować odmiany wysoko plonujące na słabszych i gorzej zaopatrzonych w wodę glebach.

 

Poszczególne wyniki mogą się zmieniać w zależności od lokalizacji, rodzaju gleby, zastosowanej agrotechniki oraz przebiegu warunków pogodowych w danym roku. Dlatego też nie można traktować ich jako pewnego rezultatu, który zostanie osiągnięty w każdych warunkach glebowych i klimatycznych, mogących w istotny sposób różnić się od warunków mających miejsce podczas prowadzania przez nas doświadczeń. Zalecamy więc analizę danych z wielu różnych lokalizacji oraz uwzględnieniu – w miarę możliwości – okresu kilkuletniego.


Wszystkie informacje dotyczące produktów/odmian przedstawione ustnie lub w formie pisemnej przez firmę Monsanto, jej pracowników lub agentów, w tym informacje z przedstawionych poniżej wykresów, są podawane przez nas w dobrej wierze, ale nie stanowią one oświadczenia ani gwarancji Monsanto co do wydajności lub przydatności tych produktów/odmian. Cechy te zależeć mogą bowiem od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz innych czynników. Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.