DTC - Technologia precyzyjnego siewu

DTC - Technologia precyzyjnego siewu

2016-11-25
DTC - Technologia precyzyjnego siewu

Kolejnym elementem jest technologia precyzyjnego siewu, opracowana Mapa precyzyjny wysiew nasionprzez firmę Precision Planting, należącą obecnie do firmy John Deere. Siewniki wykonane w tej technologii odznaczają się najwyższą możliwą precyzją siewu, polegającą na równomiernym punktowym rozmieszczeniu nasion na tej samych głębokości i w takiej samej odległości w rzędzie, również w czasie pracy z prędkością przewyższającą możliwości technologiczne innych producentów. Zastosowana w nim innowacyjna technologia DeltaForce™ zapewnia dostosowanie chwilowej siły docisku w czasie siewu do aktualnych warunków w danym miejscu pola. System jest w stanie bardzo szybko reagować na zmianę struktury lub stopnia zagęszczenia gleby. Rozwiązanie to przyczynia się do poprawy warunków wilgotnościowych w glebie, uzyskania wyrównanych wschodów i lepszego rozwoju korzeni na wszystkich rodzajach gleb.

 

Precyzyjny siew kukurydzy

 

Zastosowanie precyzyjnego siewnika pozwala na płynne i dokładne różnicowanie ilości wysiewu nasion w zależności od protokołu doświadczenia (doświadczenia z różnymi gęstościami siewu) oraz zapewnia idealne rozmieszczenie i obsadę roślin.

 

Po siewie z zastosowaną technologią DeltaForce™ zaobserwować można poprawę warunków wilgotnościowych w glebie, sprzyjających optymalnemu rozwojowi korzeni.

 

 

 

Wróć do DEKALB TECHNOLOGY CENTER