Nawożenie startowe kukurydzy

Nawożenie startowe kukurydzy

2016-12-30
Nawożenie startowe kukurydzy

 

Uzyskanie wysokich i jakościowo dobrych plonów zależy bezpośrednio od odżywienia i zaopatrzenia w wodę roślin w fazie 4-10 liści. To okres, podczas którego zostaje zdeterminowany maksymalny, możliwy do osiągnięcia plon – liczba rzędów ziarniaków w kolbie i długość rzędów. W tej fazie kukurydza słabo rośnie przez utrudnione pobieranie wody i składników pokarmowych, gdyż korzenie nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte. Słaby wigor przed okresem kwitnienia może opóźnić ten proces. Dlatego powinno się wspomóc rośliny, zredukować niedobory składników pokarmowych. Należy dostarczyć niezbędne kukurydzy składniki, których roślina nie jest w stanie pobrać ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy. Kluczowe jest zaopatrzenie plantacji w azot  – główny składnik plonotwórczy. Kukurydza wymaga wysokiego nawożenia azotem. Przy niedoborze azotu spowolniony zostaje wzrost i rozwój młodych siewek. Często następuje ich żółknięcie. Także fosfor i cynk powinny być dostarczone roślinie jak najwcześniej. Fosfor stymuluje rozwój systemu korzeniowego, odpowiada za proces kwitnienia i wiązania nasion. Bardzo istotne jest aby był on dostępny dla roślin od momentu kiełkowania. W czasie wschodów często mamy do czynienia z sytuacjami nagłych spadków temperatur, czasem występują wiosenne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu – następują zaburzenia w jego pobieraniu –  roślinom brakuje energii do syntezy chlorofilu. Cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe. Nawożenie cynkiem zwiększa także odporność roślin na niskie temperatury oraz poprawia wykorzystanie azotu.

 

Uprawa kukurydzy – odczyn gleby a pobieranie składników

Kukurydza jest rośliną, która jest mało wymagająca co do przedplonu. Dobrze znosi uprawę w monokulturze, która ze względu na nagromadzenie się szkodników, a także i duże potrzeby pokarmowe tej rośliny, nie powinna trwać dłużej niż trzy lata.

 

Kukurydza jest średnio wymagająca w stosunku do kwasowości gleby. Natomiast bardzo źle reaguje na okresowy niedobór wody występujący przed kwitnieniem. Uprawa kukurydzy udaje się na glebach o pH ≥5,5. Jeżeli odczyn jest niższy zaleca się jesienne wapnowanie gleby.

 

Rośliny kukurydzy bardzo źle reagują na deficyty magnezu i fosforu, którego pobieranie i przyswajanie mocno spada wraz z obniżaniem się pH gleby. Na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym dobrze pobieranie są makroelementy N,P,K,Mg,S. Im wyższe pH, tym słabsze pobieranie mikroelementów. Przy odczynie powyżej 6,5 niezbędne staje się nawożenie kukurydzy manganem. Duże znaczenie ma również nawożenie borem, którego dostępność waha się w przedziale 5-7 pH. Deficyt boru przyczynia się do niedostatecznego wykształcenia kolb i ziaren kukurydzy. Najważniejszym mikroelementem  w uprawie kukurydzy jest cynk,  który wpływa w początkowej fazie rozwoju na szybki rozwój systemu korzeniowego oraz  na procesy enzymatyczne i syntezę białek – wyraźnie zwiększa się efektywność nawożenia NPK.

 

Rekomendacje dotyczące: terminu siewu, obsady, nawożenia, ochrony i zbiorów znajdują się w zaleceniach agrotechnicznych opracowanych dla każdej odmiany kukurydzy marki DEKALB – KATALOG PRODUKTÓW.

 

Nowe odmiany kukurydzy DEKALB na sezon 2017

 

 

Powiązane tematy:

Siew kukurydzy - termin

Siew kukurydzy - obsada

Jakie są najważniejsze etapy w rozwoju kukurydzy?

Jakiego rodzaju kontrolę uprawy należy przeprowadzić? 

Powszechne problemy w uprawie kukurydzy  i ich rozwiązywanie.