Powszechne problemy i ich rozwiązywanie

Powszechne problemy i ich rozwiązywanie

2016-08-05
Powszechne problemy i ich rozwiązywanie

Powschodowa kontrola chwastów. Kiedy należy zwalczać chwasty?  

Najlepiej stosować herbicyd przed fazą 4 liści, ponieważ właśnie wtedy przyswajalność na niższych powierzchniach liści jest mniejsza, co sprzyja właściwemu zwalczaniu chwastów. Późniejsza aplikacja zwykle wymaga zastosowania wyższego wskaźnika herbicydu i/lub mieszanki różnych aktywnych składników na duże chwasty. 

 

Opryski powschodowe  
Jakie są najpopularniejsze owady i sposoby ich kontrolowania? 

Kukurydza często uprawiana jest w monokulturze, w związku z czym istnieje ryzyko ataku drutowców. Zagrzebanie w ziemi połówek ziemniaków na tydzień lub dwa przed wysiewem przyciągnie larwy drutowca i pokaże skalę inwazji. Zabieg ten powinien być przeprowadzony w pierwszych dwóch latach od orki. Tam, gdzie nasiona nie zostały zabezpieczone przed drutowcami, ważne jest zasadzenie odmiany o silnym wczesnym wigorze. Należy też pamiętać zapewnieniu sprzyjających warunków sprzyjających szybkim wschodom i silnemu wczesnemu rozwojowi. Zminimalizuje to potencjalne szkody i straty w roślinie.

Niektóre obszary, na których uprawia się odmiany na kiszonkę mogą być podatne na ataki omacnicy prosowianki. Szkody są zwykle mniej widoczne w kukurydzy na kiszonkę, ponieważ plantacja nie osiąga pełnej dojrzałości fizjologicznej. 

Niemniej jednak, w obszarach, gdzie omacnica prosowianka stanowi nawracający problem, wskazane jest mulczowanie oraz – w razie konieczności – głębokie zaoranie łodyg i odpadów. Do zwalczenia pierwszej fali omacnicy prosowianki niezbędne może okazać się użycie pestycydu lub hybrydy z wolniejszym wczesnym wigorem i późniejszym kwitnieniem. 

 

Jakie są najpopularniejsze choroby roślin?

Kiedy występują i jakie mogą wyrządzić szkody w najbardziej ekstremalnych wypadkach?  

Istnieje wiele chorób, które mogą spowodować prawdziwe spustoszenie w uprawie kukurydzy.  

NCLB – Northern Corn Leaf Blight (Exserohilium turcicum) – północna rdza liści może doprowadzić do strat na poziomie nawet 30% plonów (i więcej). Jeśli zaatakuje wcześnie, niedługo po kwitnieniu, powoduje obumieranie liści i przedwczesną śmierć. Do pokonania NCLB konieczne jest zastosowanie hybryd z wysokim stopniem tolerancji. 

Początkowo pojawiają się małe plamki. Ich środkowa część obumiera, pozostawiając brązowawy środek otoczony purpurową, brązową otoczką i zewnętrzną, żółtą aureolą. Plamki pojawiają się często podczas przedłużających się okresów chłodnej i wilgotnej pogody. Choroba potrafi przetrwać na resztkach plonów pozostawionych na polu. Stosowanie płodozmianu, oranie i wybór odpornej odmiany może zredukować szanse przetrwania tego grzyba.  

Fusarium powoduje przedwczesne starzenie podatnych hybryd oraz głownia guzowata prowadzącą do utraty kolb. 

 

Niedobory  - Jakich składników najczęściej brakuje i dlaczego?  

Azot jest zwykle pierwszym działającym ograniczająco składnikiem pokarmowym kukurydzy. Jego niedobory pojawiają się zwykle wczesną wiosną po długim, mokrym okresie, kiedy zastosowany azot został już wypłukany z gleby. Niedobór i wypłukiwanie azotu może być nawracającym problemem w przypadku wystąpienia obfitych opadów i/lub na obszarach chronionych ujęć wody z bardziej restrykcyjnymi współczynnikami aplikacji azotu. Niedobór azotu łatwo rozpoznać na niższych liściach, które dotkniętych kanibalizacją i przybierających charakterystyczny kształt odwróconej litery V. Należy podjąć przeciwdziałania przed osiągnięciem przez rośliny pełnej wysokości. Później uprawa ulegnie uszkodzeniu. 

Możliwy jest też niedobór fosforanu, mniej powszechny niż niedobór azotu. Spowodowany jest raczej kwestią wchłaniania niż deficytami glebowymi. Często pojawia się on na wczesnych etapach rozwoju, podczas chłodnych lub suchych okresów, kiedy uprawa przestała rosnąć. Purpurowienie liści spowodowane jest nagromadzeniem antocyjanu świadczącego o wolnym przyswajaniu fosforu. W przypadku ocieplenia zjawisko to zwykle ustępuje po kilku dniach. 

Niedobory magnezu i manganu przejawiają się na wczesnym rozwoju uprawy. Deficyty tych minerałów można zaobserwować najczęściej na piaszczystych glebach. Powodują głównie skutki kosmetyczne, ale niektórzy hodowcy zwalczają je za pomocą mikroskładników. 

Inne problemy

Zniszczenia spowodowane mrozem 

Mróz może spowodować brązowienie liści. Jeżeli punkt wzrostu nie wyszedł ponad powierzchnię gleby, uprawa się zregeneruje. W fazie 4 liści problem bywa poważniejszy, ponieważ punkt wzrostu wychodzi ponad powierzchnię i mróz może zniszczyć uprawę. W przypadku wystąpienia mrozu należy kontrolować rośliny przez kolejne 24-48 godzin. Jeśli punkt wzrostu jest nadal nietknięty, uprawa się zregeneruje. Jeżeli został zniszczony, konieczny będzie ponowny wysiew. 

Uszkodzenia spowodowane herbicydami

Unikaj szkód spowodowanych herbicydami, stosując je odpowiednio wcześnie i dostosowując aktywne składniki do stopnia zachwaszczenia pola. Dobranie właściwego etapu aplikacji zmniejsza potencjalny wpływ na kolbę. Jest to ważne, ponieważ w przypadku upraw kiszonkowych kolba stanowi do 50% suchej masy plonu, podczas gdy kluczowa pod względem wartości odżywczej jest skrobia. Optymalny czas na oprysk to faza ok. 3-4 liści, ponieważ małe liście rośliny przyjmą mniej herbicydu. Przeprowadzenie oprysku w dobrych warunkach pozwoli także roslinom szybciej strawić herbicyd. W przypadku przeciągającej się chłodnej, wilgotnej pogody, najlepiej jest użyć kilku mniejszych dawek zamiast jednej dużej, co pozwoli zwalczyć większe chwasty. Unikaj pokrywania się oprysków, które prowadzi do utleniania i częściowego brązowienia liści.  

 

Ponowy wysiew (Przesiew) na obszarach uprawy o słabych wschodach 

Kiedy należy wykonać dosiew lub ponowny wysiew, jeśli uprawa wzeszła nierówno? 
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej ponownego wysiewu należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

  1. Współczynnik wschodu 
  2. Dystrybucja
  3. Data ewentualnego ponownego siewu  

 

1. Ile wynosi współczynnik wschodu? 

Jeśli współczynnik wschodu wynosi powyżej 60%, uprawę należy zostawić w jej obecnym stanie. Dodawanie roślin zwykle nie poprawia jakości plonu ani nie zwiększa zysków. Dojrzewanie roślin wschodzących później będzie opóźnione o nawet cztery tygodnie. Rośliny te będą zdane na łaskę większych sąsiadów w rywalizacji o światło i zasoby odżywcze.  

W przypadku współczynnika wschodu w wysokości 50-60% należy rozważyć ponowny wysiew.  

Jeżeli współczynnik wschodu wynosi poniżej 50%, należy rozważyć nowy wysiew.  

 

2. Czy współczynnik wschodu jest różny na poszczególnych obszarach? 

Może się to zdarzyć w przypadku gleby, na której głębokości siewu nie zostały idealnie dopasowane do panujących lżejszych lub cięższych warunków. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy teren jest nierówny lub występują w nim potopienia albo wymarzniecia. W takich miejscach zaleca się zerwać pierwszy wysiew i wykonać wysiew ponowny na krytycznych obszarach. 

 

3. Czego należy użyć i jak wygląda współczynnik wysiewu? 

Czy wysiew jest wystarczająco wczesny w stosunku do dojrzałości hybrydowej ponownie wysianej uprawy? Zmniejszaj współczynnik wysiewu o ok. 5%/tygodniowo w stosunku do pierwszego siania. Przykładowo, jeśli pierwotny wysiew wynosił 100 000/ha, a ponowny wysiew następuje cztery tygodnie później, współczynnik siewu powinien zostać zmniejszony do 80 000/ha.