Odmiany kukurydzy – pasze

Odmiany kukurydzy – pasze

2017-01-27
Odmiany kukurydzy – pasze

Kukurydza jest jedną z najlepszych pasz objętościowych i energetycznych dla zwierząt przeżuwających. Przy wyborze odmian kukurydzy do produkcji kiszonki powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim plon ogólny suchej masy. Odmiany o dużej biomasie (wysokie i obficie ulistnione) zapewniają wyższy plon masy kiszonkowej niż odmiany o budowie kompaktowej. Odmiany dojrzewające później są bardziej plenne, jednak ich wczesność musi być tak dobrana do rejonu uprawy, aby w zamierzonym momencie zbioru ziarno osiągnęło dojrzałość fizjologiczną, gwarantującą zachowanie najlepszych parametrów jakościowych kiszonki. Ze względu na budowę ziarna i zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy, preferowane są odmiany o ziarnie typu flint.

 

Kiszonka z kukurydzy powinna charakteryzować się wysoką koncentracją energii. Energia ta pochodzi z dwóch źródeł: ze skrobi pochodzącej z ziarna oraz z włókna obecnego w łodydze, liściach, osadce oraz liściach okrywowych. W związku z tym najlepsze odmiany kiszonkowe powinny odznaczać się wysokim plonem ziarna i jego udziałem w kiszonce oraz wysoką strawnością włókna. Ponadto ważny jest również efekt stay-green, czyli zdolność do utrzymania „zieloności” wegetatywnych części roślin, umożliwiającą dłuższą asymilację oraz wydłużony okres zbioru i przydatności odmiany do zakiszania.

 

Poszczególne odmiany mogą znacząco różnić się między sobą wydajnością i jakością, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dobrze się im przyjrzeć. Plenność odmian kukurydzy oraz parametry jakościowe kiszonki są badane między innymi w niezależnych doświadczeniach prowadzonych przez COBORU. Przykładem takiej odmiany jest należąca do grupy średniowczesnej DKC3350 (FAO 250), która w Badaniach Rozpoznawczych COBORU w 2016 roku osiągnęła rekordowy plon ogólny świeżej masy wynoszący 65,0 t/ha, co stanowi 107% wzorca. To uniwersalna w wykorzystaniu odmiana kukurydzy o ziarnie typu flint, wysokich i dobrze ulistnionych roślinach oraz wysokiej tolerancji na wyleganie. Charakteryzuje się wysoką zawartością skrobi, dobrą strawnością włókna oraz wysoką tolerancją na fuzarium kolb.

 

 

Powrót do Kukurydza - kierunki użytkowania

 

 

Warto przeczytać:

 

Nowe odmiany kukurydzy DEKALB na sezon 2017

PROMOCJA PREMIUM: Rabat na zakup odmian kukurydzy DEKALB®

Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto (Kukurydza 2016)

Oficjalne wyniki COBORU - KUKURYDZA 2016