DTC - MAPOWANIE PLONU

DTC - MAPOWANIE PLONU

2016-11-25
DTC - MAPOWANIE PLONU

Etapem końcowym w geo-przestrzennym modelu testowania nowych odmian jest zbiór doświadczenia kombajnem z możliwością pomiaru plonu w czasie rzeczywistym (podczas zbioru), czyli tak zwane „mapowanie plonu”. Dzięki temu z tej samej jednostki powierzchni uzyskujemy wielokrotnie większą ilość danych dla tej samej odmiany w porównaniu do tradycyjnych metod pomiarowych, przy których z 1 poletka zazwyczaj otrzymujemy 1 średni wynik. Zbiór kukurydzy kombajnemPozwala to na dużo lepsze i dokładniejsze prześledzenie w jaki sposób plon danej odmiany ulegał zmianie w zależności od zmienności badanego czynnika (zmienna obsada, zróżnicowane nawożenie, itp.).

Otrzymaną w ten sposób mapę plonu „nakłada się” następnie na przygotowaną wcześniej mapę gleby i analizuje wyniki pod kątem interakcji z różnymi rodzajami gleby. Połączenie wszystkich części składowych modelu geo-przestrzennego i wielowarstwowa analiza zebranych danych pozwala zatem nie tylko określić w sposób możliwie najdokładniejszy, jaki poziom nawożenia lub jaka obsada umożliwi uzyskanie najwyższych plonów, ale również pozwala na indywidualne dostosowanie tych rekomendacji do konkretnego rodzaju gleby. Dlatego też Centra Doświadczalne DEKALB zakładane są przede wszystkim na glebach mozaikowych. Dzięki tej różnorodności glebowej  uzyskuje się większą ilość informacji niż w przypadku gleb homogenicznych.

 

 

 

Wróć do DEKALB TECHNOLOGY CENTER