DTC – MAPOWANIE GLEBY

DTC – MAPOWANIE GLEBY

2016-11-25
DTC – MAPOWANIE GLEBY

Kompleksowość generowanych danych wynika z wielowarstwowej struktury Centrów Doświadczalnych DEKALB. Jednym z jej elementów jest tworzenie map gleby. Służą one do oceny stopnia zróżnicowania środowiska glebowego w obrębie doświadczenia, niezbędnego w poprawnej analizie danych plonowych. Do tworzenia map glebowych wykorzystywana jest technologia ARP®, która polega na pomiarze rezystywności elektrycznej gleby, czyli oporności gleby na przepływ prądu. Pomiarów dokonuje się niezależnie w trzech warstwach gleby aż do głębokości 170 cm. Wielkość ta jest zmienna i zależy od różnych czynników, między innymi: 

 

struktury gleby: im więcej frakcji iłowej, tym mniejszy opór

• głębokosci danej warstwy: gleba na powierzchni ma większy opór

porowatości gleby: opór wzrasta wraz z porowatością

skały macierzystej: zależy od rodzaju podglebia

zawartości frakcji gruboziarnistych gleby

zasobności gleby w składniki pokarmowe i wodę

 

Uzyskaną w ten sposób mapę obrazującą rozkład rezystywności gleby przekształca się za pomocą specjalistycznego oprogramowania w mapę glebową uwzględniającą zmienność oraz aktualną zasobność poszczególnych jej obszarów.

 

Pomiary rezystywności w 3 warstwach

 

 

Od mapy rezystywności do mapy glebowej i zasobności pola:

 

Mapy rezystywności

Etapy analizy gleb na DTC

 

 

Wróć do DEKALB TECHNOLOGY CENTER