Plony kukurydzy DEKALB - filmy

2017-03-16

 

Plony kukurydzy DKC2931

 

Kukurydza DKC2931 to najwcześniejszy flint z grupy wczesnej w portfolio marki DEKALB o FAO 220-230. Odmiana przeznaczona jest do uprawy w całej Polsce na ziarno, kiszonkę i grys. DKC2931 posiada bardzo dobry wczesny wigor oraz dobrą tolerancję na chłody wiosenne. Charakteryzuje się wczesnym kwitnieniem, wysokimi roślinami, mocnymi korzeniami, niską łamliwością łodyg oraz mocnym STAY-GREEN. Kolby odmiany DKC2931 są bardzo dobrze zaziarnione. Może być uprawiana zarówno na glebach słabych, średnich oraz dobrych.
W 2016 r. w doświadczeniach łanowych Monsanto Polska odmiana ta była testowana w 15 lokalizacjach. W północno-zachodniej części Polski (niedaleko Wałcza) osiągnęła najwyższe plony  wysokości 12,1 t/ha.

 

Pozostałe wyniki plonowania kukurydzy DKC2931 przedstawione zostały w tym krótkim filmie.

 

 

 

Plony kukurydzy DKC3050 

 

Kukurydza DKC3050 jest to nowa odmiana marki DEKALB. Najwcześniejszy dent grupy wczesnej o FAO 230-240, przeznaczony do uprawy na ziarno w całej Polsce na stanowiskach średnich i dobrych. Odmiana DKC3050 posiada dobry wczesny wigor, wysoką tolerancję na wyleganie dzięki mocnym łodygom i korzeniom oraz dobrą tolerancję na helminthosporium. Charakteryzuje się szybkim oddawaniem wody w końcowej fazie dojrzewania, a przede wszystkim bardzo wysokim i stabilnym plonem, który potwierdziła w badaniach rejestrowych COBORU 2016, gdzie zajęła 3 miejsce w grupie wczesnej osiągając 12,7 t/ha, co stanowi 108% wzorca. W doświadczeniach wewnętrznych Monsanto Polska odmiana ta była testowana w całej Polsce i najlepsze wyniki osiągnęła w województwie pomorskim (w miejscowości Czeczewo, 13,9 t/ha).

Pozostałe wyniki plonowania kukurydzy DKC3050 przedstawione zostały w tym krótkim filmie.

 

 

Plony kukurydzy DKC3441

Kukurydza DKC3441 jest przedstawicielem grupy średniowczesnej, typu dent o FAO 240-250. Odmiana przeznaczona jest do uprawy na ziarno i bioetanol, na stanowiskach średnich i dobrych. Kukurydza DKC3441 ma bardzo dobry wigor wiosenny, dobrą tolerancję na fuzarium kolb oraz mocne łodygi i silny system korzeniowy. Charakteryzuje się bardzo dobrym oddawaniem wody w końcowej fazie dojrzewania, dzięki krótkim i łatwo otwierającym się koszulkom. Odmiana ta znajduje się w Top 10 najlepiej plonujących odmian grupy średniowczesnej w badaniach rozpoznawczych  COBORU 2016, gdzie osiągnęła 13,7 t/ha (102% wzorca).
W doświadczeniach łanowych Monsanto Polska w 2016 roku odmiana DKC3441 bardzo dobrze plonowała w większości lokalizacji.

 

Wyniki plonowania kukurydzy DKC3441 przedstawione zostały w tym krótkim filmie.

 

 

Plony kukurydzy DKC3623

Kukurydza DKC3623 to odmiana typu dent grupy średniopóźnej o FAO 260, przeznaczona do uprawy w centralnej i południowej Polsce, na stanowiskach średnich oraz bardzo dobrych. Odmiana DKC3623 przeznaczona jest do uprawy na ziarno, kiszonkę i bioetanol. Kukurydza DKC3623 posiada dobry wigor wiosenny, tolerancję na fuzarium kolb i helminthosporium, a w końcowej fazie dojrzewania ekspresowo oddaje wodę (DRY-DOWN).
Swój potencjał plonowania odmiana ta potwierdziła w badaniach porejestrowych COBORU 2016, gdzie zajęła drugie miejsce w grupie średniopóźnej, osiągająć plon w wysokości 13,8 t/ha, co stanowi 105% wzorca. Stabilne plony w różnych warunkach klimatycznych i glebowych pokazała również w 19 lokalizacjach naszych doświadczeń wewnętrznych, gdzie w południowo-wschodniej Polsce, niedaleko Głuchowa, osiągnęła maksymalne plony 15,2 t/ha.

Pozostałe wyniki plonowania kukurydzy DKC3623 przedstawione zostały w tym krótkim filmie.

 

 

Plony kukurydzy DKC3939

Kukurydza DKC3939 jest przedstawicielem grupy średniopóźnej o FAO 270-280. Przeznaczona jest do uprawy na ziarno i bioetanol w południowej Polsce, a nawet centralnej. Odmiana DKC3939 charakteryzuje się dobrym wigorem wiosennym, bardzo dobrą odpornością na stresy oraz podwyższoną tolerancją na wysokie temperatury i suszę.
Wysoki potencjał plonowania potwierdziła również w badaniach porejestrowych COBORU 2016, gdzie zajęła 4 miejsce w swojej grupie z wynikiem 102% wzorca (13,4 t/ha przy wilg. 14%). W doświadczeniach łanowych Monsanto Polska była testowana w Polsce południowej i centralnej. W południowo-wschodniej Polsce, w miejscowości Głuchów osiągnęła plon 15,5 t/ha.

 

Pozostałe wyniki plonowania kukurydzy DKC3623 przedstawione zostały w tym krótkim filmie.