Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych DEKALB

Rok 2016 był sprzyjający dla rolników uprawiających kukurydzę w Polsce. Decydujący wpływ miały na to przede wszystkim korzystniejsze niż przed rokiem warunki pogodowe.
Wiosna była cieplejsza niż zazwyczaj, co przyspieszyło prace polowe. Lato nie było tak upalne jak w roku 2015, a w lipcu odnotowano większe niż zazwyczaj opady potrzebnego w tym czasie deszczu. Jesień obfita była natomiast w opady deszczu, co wpłynęło na opóźnienie i wydłużenie zbiorów, szczególnie na wschodzie kraju. Rekompensatą były natomiast wysokie plony ziarna i kiszonki, znacząco wyższe od tych z roku 2015.
Bardzo dobre wyniki odnotowały odmiany o ziarnie typu flint należące do grup wczesnej i średniowczesnej, jak np. DKC3350, która w wielu rejonach osiągała plony ziarna 13-15 t/ha (przy wilg. 15%) i wyższe. Odmiany kukurydzy o ziarnie typu dent, pomimo początkowych trudności, również osiągały bardzo wysokie plony. Przykładem jest DKC3623, która co roku potwierdza swój wysoki poziom plonowania. Bardzo dobrą stabilność plonowania w różnych warunkach uprawowych, zarówno w 2016, jak i 2015 roku potwierdziły takie odmiany jak DKC3441 (grupa średniowczesna) czy DKC3939 (grupa średniopóźna).

Z uwagi na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe, rolnicy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują odmian:

• Wysoko i stabilnie plonujących w każdych warunkach klimatycznych i glebowych
• Odpornych na stresy oraz tolerujących okresowe niedobory wody
• Bardzo dobrze oddających wodę w końcowej fazie dojrzewania (DRY-DOWN)

Odmiany marki DEKALB spełniają te wymagania.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych wewnętrznych doświadczeń łanowych przeprowadzonych w gospodarstwach w całej Polsce.

Wyniki plonowania odmian DEKALB - filmy

Zapraszamy również do obejrzenia krótkich filmów przedstawiających wyniki plonowania odmian kukurydzy z grupy Premium: DKC2931, DKC3050, DKC3441, DKC3623 oraz DKC3939.