Technologia oparta na zmiennej ilości wysiewu nasion (VSR)

Technologia oparta na zmiennej ilości wysiewu nasion (VSR)

2017-09-05
Technologia oparta na zmiennej ilości wysiewu nasion (VSR)

DEKALB jest liderem pod względem dostarczania gospodarstwom rolnym innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych. Zmienna ilość wysiewu nasion (VSR) to nowatorska koncepcja wykorzystująca nowoczesne siewniki umożliwiające płynną zmianę ilości wysiewanych nasion. Ma to na celu opracowanie precyzyjnych rekomendacji dotyczących siewu nasion, tak aby jak najlepiej wykorzystać potencjał danego pola.

 

 

Etapy rozwoju koncepcji Smart Planting:

 

2015 „Testowanie koncepcji VSR”; W Centrach Technologicznych DEKALB rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę prace mające na celu ocenę i doskonalenie technik VSR poprzez porównanie wydajności odmian kukurydzy DEKALB przy różnym zagęszczeniu roślin.

2016 „Zastosowanie koncepcji w praktyce”; dane dotyczące struktury gleby, warunków panujących na polu i wyników produkcji pochodzących z upraw testowych z 2015 roku dostarczają dokładnych rekomendacji w zakresie ilości wysiewu nasion odmian kukurydzy DEKALB na różnych typach stanowisk.

2017 „Wykorzystanie rekomendacji w gospodarstwach rolnych”; Wybranie grupy rolników testują rekomendacje Smart Planting na swoich polach produkcyjnych.

 

Jakie korzyści daje rolnikom VSR i Smart Planting?

 

Specjaliści marki DEKALB oceniają wydajność poszczególnych odmian mieszańcowych w celu stworzenia możliwie najdokładniejszych rekomendacji dotyczących ilości wysiewu nasion na różnych typach stanowisk.

 

Technologia VSR może przyczynić się do zmniejszenia ponoszonych kosztów związanych z siewem (w przypadku, gdzie najlepiej sprawdza się obniżenie ilości wysiewu) lub zwiększyć wydajność produkcji (w przypadku, gdzie zaleca się stosowanie większej ilości wysiewu).

 

Analizując dane obrazujące wydajność poszczególnych odmian w zależności od zagęszczenia roślin, specjaliści DEKALB określają, które odmiany wyróżniają się wysokim potencjałem i stabilnością plonowania w różnych warunkach uprawowych.

 

DEKALB – różnice, które mają znaczenie…

  • Precyzyjne rekomendacje Smart Planting opracowywane są na podstawie wyników doświadczeń przeprowadzanych w Centrach Technologicznych w całej Europie oraz doświadczeń odmianowych na polach produkcyjnych.

 

 

Rozwój koncepcji Smart Planting w przyszłości…

  • Zespół ds. rozwoju produktu DEKALB pracuje nad rozwojem technologii VSR oraz zwiększeniem jej dostępności dla rolników.
  • Nasze dalsze prace będą polegały na rozwoju i doskonaleniu technologii VSR poprzez integrację z innymi czynnikami produkcji, takimi jak nawadnianie oraz precyzyjne odżywianie roślin.
  • Nowatorskie projekty, nad którymi pracujemy, będą łączyć technologię VSR ze zróżnicowanym odżywianiem roślin i nawadnianiem gleby, co pozwoli zaoferować rolnikom kompleksowe rozwiązania przy użyciu technologii GPS.

Rozwiązania VSR i Smart Planting są obecnie bardziej zaawansowane w przypadku odmian kukurydzy przeznaczonych do produkcji na ziarno, jednak prowadzone są również prace w kierunku rozwoju odmian przeznaczonych do produkcji kiszonek i biogazu.

 

Wspieramy innowacje, wspieramy rolników.