Zenon Sanocki - WYWIAD

2017-12-20

 

Wypowiedź Pana Zenona Sanockiego na temat odmian kukurydzy marki DEKALB

 

Zenon Sanocki:

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 220 hektarów. Jest ono położone w miejscowości Święte w województwie podkarpackim.

 

Zajmuję się wyłącznie produkcją roślinną. Uprawiam kukurydzę, zboża i rzepak. Pod zasiewy kukurydzy przeznaczam 60% areału, to wiodąca uprawa. Kiedyś koncentrowałem się na produkcji zbóż. Aby wyeliminować uprawę w monokulturze, szukałem gatunków do odpowiednich płodozmianów. I tak z roku na rok powiększałem powierzchnię przeznaczoną pod uprawę kukurydzy, która w tej chwili zajmuje około 120 hektarów.

 

Rentowność uprawy tego gatunku uważam za satysfakcjonującą, stabilną, choć nie zawsze osiągam takie zyski, jakich bym się spodziewał. Jednak nie patrzę tylko na dochodowość produkcji, ale przede wszystkim na możliwość utrzymania należytego płodozmianu i odpowiedniego rozkładu prac w gospodarstwie.

 

Plony kukurydzy są zróżnicowane. Wynika to przede wszystkim ze zróżnicowania gleb w moim gospodarstwie. Na mocnych glebach udaje nam się osiągać plony na poziomie 15-16 t/ha.

Wybór odmian determinowany jest efektami moich własnych, wewnętrznych testów. Co roku sprawdzam na małym areale kilka nowych, topowych, rekomendowanych odmian. Analizuję, jak plonują w naszych lokalnych warunkach. Jeśli dobrze sprawdzą się na poletku doświadczalnym, w kolejnym roku mają szanse trafić na pola produkcyjne. Głównym źródłem informacji na temat odmian są wyniki badań COBORU zarówno te rejestrowe, jak i porejestrowe, czasopisma, internet i rozmowy z praktykami oraz doradcami z firm nasiennych. Dwadzieścia lat temu wybierałem polskie odmiany. Szukałem plenniejszych odmian o niższych wilgotnościach, poniżej 28%. Teraz koncentruję się na odmianach marki Dekalb, które gwarantują wysokie plony, odpowiednią wilgotność i dzięki temu satysfakcjonujący zysk.

 

W minionym sezonie uprawiałem DKC3361, DKC3939 i DKC3969. Mogę polecić odmianę  DKC3969, która na tle innych, konkurencyjnych wyróżnia się bardzo pozytywnie i plonem (15,6 t/ha) i wilgotnością (26%). Odmiana ta charakteryzuje się „szybkim początkowym startem”, dobrym wiosennym wigorem, co umożliwia roślinie nabrania masy liściowej i korzeniowej, co jest niezwykle istotne w przypadku tego gatunku. Odmiana ta cechuje się bardzo dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, jest odporna na wyleganie. Polecam  DKC3969 do uprawy na dobre, mocne gleby. W przyszłym roku pod zasiewy tej odmiany przeznaczę 60 hektarów – 50% areału przeznaczonego pod uprawę kukurydzy w moim gospodarstwie. Resztę powierzchni przeznaczę na uprawę średnio późnej  DKC3939 i wczesnej – DKC3361, po której zasiana zostanie pszenica.

 

Wszystkie informacje dotyczące produktów/odmian przedstawione ustnie lub w formie pisemnej przez firmę Monsanto, jej pracowników lub agentów, w tym informacje przedstawione w powyższym tekście, są podawane przez nas w dobrej wierze, ale nie stanowią one oświadczenia ani gwarancji Monsanto co do wydajności lub przydatności tych produktów/odmian. Opisane cechy odmian zależeć mogą bowiem od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz innych czynników. Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.