Michał Kamiński - WYWIAD

2017-12-20

 

Wypowiedź Pana Michała Kamińskiego na temat odmian kukurydzy marki DEKALB

 

Michał Kamiński:

Jestem kierownikiem gospodarstwa Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach. Gospodarstwo o powierzchni 1860 hektarów użytków rolnych położone jest w powiecie leszczyńskim (Wielkopolska). Podstawową gałęzią produkcji jest hodowla zwierząt – chów bydła, trzody chlewnej i owiec. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia paszowego stada zwierząt uprawiamy w gospodarstwie rośliny pastewne w tym kukurydzę, lucernę i trawy, zboża ozime i jare oraz rzepak ozimy i buraki cukrowe. Posiadamy również kompleks trwałych użytków zielonych.

 

W minionym sezonie 285 hektarów obsialiśmy kukurydzą, którą przeznaczamy na kiszonkę i na ziarno. Głównym kryterium wyboru odmiany jest jej potencjał plonotwórczy i energetyczny  – uzyskanie jak najwyższego plonu zielonej i suchej masy.

 

W gospodarstwie co roku prowadzimy kolekcję mieszańców kukurydzy – doświadczenia poletkowe, które pozwalają nam zweryfikować, które z odmian najlepiej sprawdzają się w naszych, lokalnych warunkach. Prowadzenie takich analiz i porównań daje nam przekonanie, iż dokonujemy słusznych wyborów, kupujemy najlepszy, sprawdzony materiał siewny. Oczywiście nie można zapominać o jego cenie, ten parametr także bierzemy pod uwagę podczas planowania przyszłorocznych zasiewów. Wybór odmiany determinowany jest  potencjałem plonotwórczym i kosztem zakupu nasion.

 

Z marką DEKALB współpracuję już od ponad 25 lat, gdyż odmiany z tej hodowli świetnie sprawdzają się w naszym gospodarstwie, dają wysokie plony. Ostatnie lata nie są miarodajne, gdyż warunki pogodowe sprzyjały uprawie kukurydzy. Jednak na przestrzeni lat wielokrotnie mieliśmy do czynienia z anomaliami, z różnymi stresującymi dla roślin sytuacjami. Odmiany z tej hodowli świetnie radzą sobie z nimi, przede wszystkim z suszą. Nawet podczas lat z dużym deficytem opadów stabilnie i wiernie plonują.

 

W tym roku wybrałem odmiany: DKC3939, DKC3568, DKC3350, DKC3730.

DKC3939 to niekwestionowany lider w kontekście wysokości uzyskiwanego plonu ziarna (ponad 14 t/ha suchego ziarna). Z kolei DKC3568 cechuje się bardzo dobrymi parametrami kiszonkarskimi – rekordowym plonem zielonej masy, bardzo dobrym pokrojem rośliny.

Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej przyszłorocznej struktury zasiewów, ale z całą pewnością wiele odmian z marki DEKALB znajdzie się na naszych polach. Wszystkie te odmiany mógłbym zarekomendować rolnikom siejącym kukurydzę.

 

Wszystkie informacje dotyczące produktów/odmian przedstawione ustnie lub w formie pisemnej przez firmę Monsanto, jej pracowników lub agentów, w tym informacje przedstawione w powyższym tekście, są podawane przez nas w dobrej wierze, ale nie stanowią one oświadczenia ani gwarancji Monsanto co do wydajności lub przydatności tych produktów/odmian. Opisane cechy odmian zależeć mogą bowiem od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz innych czynników. Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.