Anna Brzozowska - WYWIAD

2017-12-20

 

Wypowiedź Pani Anny Brzozowskiej na temat odmian kukurydzy marki DEKALB

 

Anna Brzozowska:

Rodzinnie prowadzimy gospodarstwo rolne, którego powierzchnia wynosi 950 hektarów. Gospodarstwo położone jest na Podlasiu. Zajmujemy się i hodowlą trzody chlewnej i produkcją roślinną. 65% areału przeznaczamy pod zasiewy kukurydzy, 10% pod uprawę rzepaku, resztę pól zajmują zboża.

 

Kukurydzę produkujemy na potrzeby gospodarstwa i handlu. Uważam, iż przy utrzymywaniu ziemi w dobrej kulturze uprawa tego gatunku nie jest wymagająca. Poza tym to uprawa najmniej ryzykowna. Udaje nam się osiągać satysfakcjonujące, stabilne plony (9-12 t/ha na sucho) i dzięki temu zadowalającą rentowność całej produkcji. Rok 2017 nie był dla kukurydzy złym rokiem, choć w naszym regionie mieliśmy poważne problemy ze zbiorem. Ciągłe, intensywne opady deszczu skutecznie opóźniały prace. Plony kukurydzy są zróżnicowane. Wynika to przede wszystkim ze zróżnicowania gleb w naszym gospodarstwie i przebiegu warunków pogodowych.

 

Wybór odmian, jakie trafią na nasze pola towarowe poprzedzony jest testami prowadzonymi na poletkach doświadczalnych. Sprawdzamy, jak plonują w lokalnych warunkach. Oceniamy ich potencjał plonotwórczy i zdrowotność. Testujemy nowe odmiany, rekomendowane przez firmy nasienne i COBORU. Dzięki takim doświadczeniom zdecydowaliśmy się na współpracę z marką DEKALB. Ich odmiany w naszych lokalnych warunkach świetnie się sprawdzają. Około 250 hektarów przeznaczamy pod ich zasiewy.

 

W tym roku uprawialiśmy odmiany: DKC3050, DKC3441, DKC3790 i DKC3623. Odmiany te posiadają  FAO od 230 do 260. Cechuje je wysoki potencjał plonotwórczy, charakteryzują się dobrym wigorem, dobrze oddają wodę i łatwo się suszą. Na tle odmian konkurencji wypadają bardzo dobrze. Szczególnie jeśli chodzi o odporność na wyleganie.

Mam wielki sentyment do odmiany DKC3790, na pewno w przyszłym roku znowu trafi na nasze pola. Jest to nasz rekordzista z 2015 roku – odmiana charakteryzująca się i wysokim i stabilnym potencjałem plonotwórczym. Zdecydowaliśmy się także na ponowny wybór DKC3441, DKC3623 i DKC3050 gdyż jesteśmy zadowoleni z wyników plonowania tych odmian. Wybierzemy też odmiany o niższej liczbie FAO, by zagwarantować szybsze dojrzewanie roślin na polu.

 

Wszystkie informacje dotyczące produktów/odmian przedstawione ustnie lub w formie pisemnej przez firmę Monsanto, jej pracowników lub agentów, w tym informacje przedstawione w powyższym tekście, są podawane przez nas w dobrej wierze, ale nie stanowią one oświadczenia ani gwarancji Monsanto co do wydajności lub przydatności tych produktów/odmian. Opisane cechy odmian zależeć mogą bowiem od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz innych czynników. Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.