Andrzej Kijak - WYWIAD

2017-01-30

 

Rozmowa z Panem Andrzejem Kijakiem 

 

"Siew kukurydzy DEKALB"

 

 

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego w Radłowie w województwie małopolskim. Gospodarstwo ma powierzchnię 400 ha. Nastawione jest wyłącznie na produkcję roślinną. Uprawiamy pszenicę, rzepak, buraki cukrowe i kukurydzę.

Od 3 lat wysiewam DKC 3623. Jest to odmiana wysokoplenna, bardzo dobrze sprawdza się w naszym gospodarstwie. Posiada ziarno w typie dent, bardzo dobrze oddaje wodę i poddaje się procesowi suszenia, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się największy areał przeznaczyć pod zasiewy DKC 3623. Średni plon z trzech lat to około 12 t/ha. Świadczy to o tym, że marka DEKALB posiada doskonałą genetykę, która zapewnia wysokie plony. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem, jest odporna na wiatr, a w naszym rejonie wiatry są dość częste. Szybko oddaje wodę, zapewniając zbiór suchszej kukurydzy, a co za tym idzie niższe koszty dosuszania ziarna.

Stale poszukuję nowości, postęp hodowlany jest ogromny, co roku pojawiają się nowe odmiany, które wypierają starsze. Otrzymałem informację, że odmiana DKC 3939 ma okazać się jeszcze lepsza niż DKC 3623, dlatego w celu porównania zdecydowałem się zasiać obydwie.

W sezonie 2016 odmiany DKC 3939 i DKC 3623 zebrałem ze średnim plonem 15,8 t/ha i wilgotnością na poziomie ok. 28%. Oznacza to, że plon suchej kukurydzy był na poziomie ok. 12,5 t/ha.  Jestem bardzo zadowolony, ponieważ trzymamy poziom, a średni plon z wielolecia uprawy kukurydzy w gospodarstwie nie spada ponizej 11 t/ha.

 

 

Wszystkie informacje dotyczące produktów/odmian przedstawione ustnie lub w formie pisemnej przez firmę Monsanto, jej pracowników lub agentów, w tym informacje przedstawione w powyższym tekście, są podawane przez nas w dobrej wierze, ale nie stanowią one oświadczenia ani gwarancji Monsanto co do wydajności lub przydatności tych produktów/odmian. Opisane cechy odmian zależeć mogą bowiem od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz innych czynników. Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.