Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto (Kukurydza 2016)

Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto (Kukurydza 2016)

2016-12-29
Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto (Kukurydza 2016)

Przedstawiamy Państwu nasze najnowsze wyniki plonowania  kukurydzy marki DEKALB® zebrane z wewnętrznych doświadczeń polowych z całej Polski dla następujących odmian: DKC2931 (odmiana Premium), DKC3142, DKC3050 (odmiana Premium, NOWOŚĆ), DKC3441 (odmiana Premium), DKC3350, DKC3568 (NOWOŚĆ), DKC3711, DKC3730, DKC3623 (odmiana Premium), DKC3642, DKC3795, DKC4014, DKC3939 (odmiana Premium), DKC3969 (Nowość), DKC4025.

 

Poszczególne wyniki mogą się zmieniać w zależności od lokalizacji, rodzaju gleby, zastosowanej agrotechniki oraz przebiegu warunków pogodowych w danym roku. Dlatego też nie można traktować ich jako pewnego rezultatu, który zostanie osiągnięty w każdych warunkach glebowych i klimatycznych, mogących w istotny sposób różnić się od warunków mających miejsce podczas prowadzania przez nas doświadczeń. Zalecamy więc analizę danych z wielu różnych lokalizacji oraz uwzględnieniu – w miarę możliwości – okresu kilkuletniego.
Wszystkie informacje dotyczące produktów/odmian przedstawione ustnie lub w formie pisemnej przez firmę Monsanto, jej pracowników lub agentów, w tym informacje z przedstawionych poniżej wykresów, są podawane przez nas w dobrej wierze, ale nie stanowią one oświadczenia ani gwarancji Monsanto co do wydajności lub przydatności tych produktów/odmian. Cechy te zależeć mogą bowiem od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz innych czynników. Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.

 

Wyniki doświadczeń łanowych Monsnato Polska 2016 dla odmian:

 

DKC2931 - Pobierz dokument

DKC3142 - Pobierz dokument

DKC3050 - Pobierz dokument

DKC3441 - Pobierz dokument

DKC3350 - Pobierz dokument

DKC3568 - Pobierz dokument

DKC3711 - Pobierz dokument

DKC3730 - Pobierz dokument

DKC3623 - Pobierz dokument

DKC3642 - Pobierz dokument

DKC3795 - Pobierz dokument

DKC4014 - Pobierz dokument

DKC3939 - Pobierz dokument

DKC3969 - Pobierz dokument

DKC4025 - Pobierz dokument

 

 

Zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

PROMOCJA PREMIUM

Kup minimum 60 worków dowolnej odmiany kukurydzy DEKALB®, a na produkty objęte promocją dostaniesz od nas super rabat.

Promocja dotyczy odmian Premium:

DKC 2931 (FAO 220-230), DKC 3050 NOWOŚĆ (FAO 230-240), DKC 3441 (FAO 240-250), DKC 3623 (FAO 260), DKC 3939 (FAO 270-280) 

 

PROMOCJA PREMIUM: Rabat na zakup odmian kukurydzy DEKALB® >>

Oficjalne wyniki COBORU - KUKURYDZA 2016

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki  Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (PDO) oraz wyniki Doświadczeń Rozpoznawczych (CCA) za 2016 rok.

 

Zapoznaj się z wynikami COBORU 2016 >>