Zalecenia dotyczące siewów kukurydzy i ochrony herbicydowej kukurydzy

2021-04-20

Należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

 

Zasada 1: Wybór pola

 • Unikać wczesnego siewu na glebach ciężkich, zlewnych, wolno nagrzewających się
 • Unikać siewu na glebach krańcowo przesuszonych o małej retencji wodnej
 • Zwracać szczególną uwagę na pola z dużą presją drutowców, ploniarki zbożówki, stonki kukurydzianej
 • Uprawa gleby powinna być wykonana starannie, zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii uprawy

 

Zasada 2: Termin siewu

 • Nie siać za wcześnie, w przypadku zimnej, niedogrzanej gleby (również w przypadku gleby schłodzonej powrotem zimy), aby uniknąć stresu wolnego kiełkowania ziarna
 • Ziarno typu Dent wysiewać w temperaturze min. 9-12°C
 • Ziarno typu Flint wysiewać w temperaturze min. 7-8°C
 • Nasiona o mniejszym MTN należy zasiać w optymalnym terminie
 • W miarę możliwości należy wstrzymać się z siewem przed przewidywanym ulewnym deszczem lub burzą powodującymi zaskorupienie gleby
 • W przypadku siewu odmian o niższym MTN lub kiełkowaniu bliskim 90%, rozpoczynamy siewy odmianą o lepszym początkowym wigorze i lepszej tolerancji na chłody wiosenne

 

Ustawienia siewnika

Ustawienia siewnika

 

Zasada 3: Technika siewu

 • Unikać zaniżania zalecanej ilości wysiewu nasion na hektar
 • Nie doprowadzać do ubicia gleby i wyparcia powietrza (kukurydza jest jedną z roślin o największym zapotrzebowaniu na powietrze w glebie)
 • W technice siewu i uprawy klasycznej lub uproszczonej dążyć do nieprzesuszenia gleby
 • W technice siewu uproszczonego (strip-till) unikać bardzo wczesnych siewów w nieogrzaną, mokrą i klejącą się glebę (wyparcie powietrza i wolniejsze tempo nagrzewania się gleby)
 • Dostosować głębokość siewu do rodzaju gleby, unikać zbyt głębokiego lub zbyt płytkiego wysiewu nasion: gleby ciężkie ok. 4-5 cm, gleby lekkie 5-7 cm
 • W zależności od rodzaju siewnika dostosować położenie zgarniaka na tarczy wysiewającej (ustawić do mniejszej MTN), nowoczesne siewniki mają mechanizmy samoregulacji
 • Starannie umieścić nasiona w redlinie pamiętając o dociśnięciu gleby przez koło dogniatające siewnika (ustawienia siewnika)
 • Aby upewnić się na polu jaka naprawdę jest głębokość i obsada nasion należy na odcinku kilku metrów odsłonić rząd wysianych nasion i policzyć ich ilość w rzędzie

Zasada na długości

 

Zasada 4: Nawożenie współrzędne

 • Należy zastosować nawożenie startowe w formie fosforanu amonu 18N 46P w dawce 80-150 kg/ha zachowując dystans między nasionami kukurydzy a nawozem
 • Unikać stosowania dużych dawek nawozów organicznych na wiosnę, np. obornik kurzy
 • Unikać dużych dawek N w bezpośredniej strefie wschodów kukurydzy

 

TRZEBA PAMIĘTAĆ

 

Nawożenie współrzędne

Nawożenie współrzędne.
Fosforan amonowy 18N 46P, dawka 80-150 kg/ha, precyzyjnie podany.

 

Zasada 5: Ochrona herbicydowa

 • W sytuacji silnego stresu pogodowego (powroty chłodów, przeplatane śniegiem, deszczami ze śniegiem, intensywnymi zimnymi deszczami wychładzającymi glebę) lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest metoda dawek dzielonych, np.:

WARIANT 1

WARIANT 2

 

OKRES OD SIEWU DO WSCHODÓW POWINIEN BYĆ JAK NAJKRÓTSZY. ROŚLINY KIEŁKUJĄCE Z NASION O NIŻSZYM MTN POWINNY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI BYĆ JAK NAJMNIEJ NARAŻONE NA STRESY.

 

Program ochrony kukurydzy

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.