Odmiany kukurydzy – wstępna weryfikacja COBORU 2018

Odmiany kukurydzy – wstępna weryfikacja COBORU 2018

2018-11-19
Odmiany kukurydzy – wstępna weryfikacja COBORU 2018

 

Wstępne wyniki plonowania odmian kukurydzy w sezonie 2018

 

W listopadzie Centralny Ośrodek Badania Odmian roślin uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania kukurydzy. W tej jeszcze nieoficjalnej publikacji prezentowane są wyniki doświadczeń  z odmianami z krajowego rejestru oraz wybranych z katalogu wspólnotowego – CCA, a także i rezultaty badań realizowanych w ramach badań rozpoznawczych.

 

Badania odmianowe realizowane przez COBORU są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej. Program zakłada prowadzenie koordynowanych przez COBORU doświadczeń odmianowych z wykorzystaniem istniejącej w naszym kraju bazy doświadczalnej. Jest systemem badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. Na ich bazie tworzy się "Listy Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województwa". Listy te stanowią główne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian i są regulatorem ich dopływu do rolnictwa. Z uwagi na te rekomendacje publikacje COBORU są cennym narzędziem weryfikacji dla producentów rolnych dokonujących wyboru odpowiednich, wysokoplennych odmian.

 

Na oficjalne wyniki musimy jeszcze poczekać, ale już podajemy wstępne wyniki badań odmian marki DEKALB. Wyjątkowo wysoko plonowały odmiany średniopóźne. Według wstępnych wyników doświadczeń rozpoznawczych aż 3 z 10 najlepiej plonujących odmian tego segmentu to nasze odmiany. DKC  3972 – plonowała na poziomie 106% wzorca (140,2 dt/ha), DKC 3969 – 105% (139,1 dt/ha), a DKC 3730 dała średnio plon o 4% wyższy niż wzorzec (138,0 dt/ha). Powyżej średniej wartości w tym segmencie znalazły się także: DKC 3939 (134,7 dt/ha) i DKC 3787 (133,7 dt/ha).